FN 22. mai:  Internasjonal dag for biologisk mangfold

Eiderender er den eneste kjente havand som lever og formerer seg på Sørlandet.

Jordas naturmangfold blir stadig mindre

Publisert Sist oppdatert

Millioner av planter,   dyr og mikroorganismer og deres arvestoffer er en del av verdens naturmangfold som markeres internasjonalt i  dag – også på Naturhistorisk museum/Botanisk hage  i Oslo. 

FN har markert den internasjonale dagen for biologisk mangfold siden år 2000. Bakgrunnen er at det stadig blir færre arter igjen på jorda vår. De reduseres i et høyt tempo.

FN anslår at tre fjerdedeler av verdens land har blitt endret av menneskelige aktiviteter og én million arter står overfor utryddelse dette århundret som et resultat, med piler som fortsatt peker nedover.

Naturavtalen

I desember 2022 ble verdens land enige om et globalt rammeverk for å bevare naturen.«Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)» etter begge vertskapsbyene – skal bidra til å stoppe den menneskelige ødeleggelsen av naturen, og begynne å gjenopprette det som allerede har gått tapt.

Avtalen har fire mål og 23 delmål, som alle land på konferansen  forpliktet seg til å nå innen 2030.

Advarsel

«Uten akutt handling, per denne avtalen, vil man se en videre opptrapping i verdens hastighet når det gjelder utryddelse av arter, som allerede er minst titalls til hundrevis av ganger høyere enn den har vært gjennomsnittet i løpet av de siste ti millioner årene», advarer avtalen.

Naturavtalen er på tretten sider og omhandler mange forskjellige ting rundt naturmangfold, slik som arter, naturtyper og bærekraftig bruk.

Uteundervisning om biologisk mangfold

I anledning dagen inviterer Naturhistorisk Museum barn fra 5. - 10. trinn til  Botanisk hage og uteundervisning om biologisk mangfold. De syv ulike undervisningsoppleggene på en skoletime hver handler om: 

· Mangfold i fuglenes verden

   Mangfold av insekter

· Mangfold av hodeskaller

· Mangfold i steinriket

· Mangfold av villblomster

· Nyttig mangfold i planteriket

· Klimaendringer og biomangfold