Slutten på veksthuset?
I en bygning på 500 m2 skulle publikum få oppleve naturtro omgivelser fra fem av verdens klimasoner, fra ørken til tropisk regnskog. (Illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter AS)

Slutten på veksthuset?

I siste statsbudsjett foreslår Solberg-regjeringen å skrinlegge veksthusprosjektet som skulle hatt en nøkkelrolle i kunnskapsformidling om biomangfolds- og klimakrisen.

Tekst: Eva Holte Foto: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Styret ved Naturhistorisk museum oppfordrer nå den nye regjeringen og stortingsflertallet til å få den spektakulære attraksjonen tilbake på budsjettet for neste år.

11 års planlegging i vasken?

Forprosjekteringen av veksthuset har pågått i elleve år. Innholdet i utstillingene er planlagt ned til minste detalj, melder Naturhistorisk museum som står bak veksthuset.  De besøkende ville ha fått nærkontakt med verdens plantemangfold og lært om hvordan planter og klima gjensidig påvirker hverandre og skaper livsbetingelser for oss mennesker.

Nøkkelrolle

I en felles rapport fra 2021 konkluderer Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC) med at biomangfoldskrisen og klimakrisen henger sammen og må løses i sammenheng. Veksthuset skulle fått en nøkkelrolle i formidlingen av denne kunnskapen, og veksthuset er utformet med nettopp dette formålet.

Veksthuset skulle være et viktig tilbud til undervisning for barn og ungdom og for rekrutteringen til realfagene, naturfag og teknologi. Her ville de fått undervisning om plantenes fundamentale rolle for livet på jorden, om verdens biologiske mangfold og hvordan dette henger sammen med klimaet.

Håper på kontra-beskjed

Veksthuset skulle blitt Norges første moderne utstillingsveksthus og en attraksjon for hele landet, og ville være en nasjonal arena for undervisning, formidling og forskning, heter det på nettsiden til Naturhistorisk museum. 

At Solberg-regjeringen uten å gi noen begrunnelse foreslo å skrinlegge veksthusprosjektet i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 kom svært overraskende på museet som nå håper på kontrabeskjed fra den nye regjeringen neste år.