Statens vegvesen tar grep mot lysforurensning

MØRKLEGGER BILVEIER : Veglysene blir fjernet permanent og erstattet med reflekspinner på to fylkesveger. Hensikten er å skåne insektene, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Lysene slukkes i veistrekning på Sotra og Hvarnes

Publisert

Lysforurensing er en medvirkende faktor til at insekter forsvinner, heter det i en rapport fra Norsk Bioøkonomi. 3. juni slukker Statens vegvesen lyset langs to fylkesveier.

Gjennom millioner av år har dyr og insekter lært seg til å følge lyssyklysen fra sola og har utviklet en naturlig døgnrytme, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen om fjerningen av veibelysning.  Insektene blir påvirket av veibelysning og skyr viktige leveområder eller ser ikke himmellegemer de er avhengige av for å orientere seg. Lyset har stor påvirkning på dyr og insekters atferd i form av jaktmønster, søvnmønster og reproduksjon.

– Trafikksikkerheten ivaretatt

I Vestland blir lysene fjernet på den to kilometer lange strekningen Skogsåg - Klokkarvik på Sotra. Denne strekningen består i dag av gamle armaturer med høytrykksnatrium. I Vestvold blir lysene fjernet på den to kilometer lange Holtebygdeveien i Hvarnes. 

Trafikksikkerheten skal ifølge pressemeldingen ha blitt godt ivaretatt i forberedelsene til prosjektet. Det er valgt strekninger med lite trafikk og lysene blir erstattet med reflekspinner. 

I tillegg til å verne insektene, er områdene klassifiserte som svært viktig natur. Veistrekningen på Sotra består av sjeldne rødlistede arter, regnskog, og kystfuruskog i et distrikt der denne naturtypen er sjelden.

Reduksjon av kunstig belysning langs veinettet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomførte i samarbeid med Statens vegvesen en studie der de så på hvilken effekt kunstig veibelysning hadde på insekter og deres leveområde.

– Rapporten forteller oss at der det ikke er ufravikelige krav til belysning ut fra trafikksikkerhetshensyn er det beste tiltaket å fjerne eksisterende belysningspunkter og unngå nye installasjoner, sier rådgiver Erling Fjeldaas i Klima- og miljøseksjonen i Statens vegvesen.

Fjerningen av veilys er eit samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å skåne naturen, og særleg flyvende insekter. Lysforurensing øker med ti prosent årlig er et stort problem og ein medvirkende faktor til at antall insekter redusereres med 2,5 prosent i året.  

- Ikke automatikk i utskiftning til LED

Det blir i dag gjort store utskiftinger til LED langs hele veinettet.  Det må ikke gå automatikk i å skifte ut til LED, mener elektrointeniør Adrian Kasin i Vestland fylkeskommune:

– Før vi oppgraderer et belysningsanlegg, er det viktig først å vurdere det videre behovet, og ikke minst konsekvensene for naturen. Ved oppgradering av veilys må vi ta hensyn til natur og miljø. At insekter forsvinner er kritisk, og veilys i sårbare naturtyper er trolig en av årsakene.

Utemiljø & Idrettsanlegg har belysning som tema i utgave 5. Send oss gjerne en melding dersom du har ideer til temaet! eva.holte@gmail.com