Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen i Oslo skal oppgraderes for å bedre forholdene for syklende og gående.

Agaia skal sørge for mer liv i bygatene

Akersgata har potensiale for økt byliv, mener Bymiljøetaten som har engasjert Agaia til oppgradering av strekningen mellom Prinsens gate og Grensen. 

Strekningen er cirka 240 meter lang. Den skal nå oppgraderes for å gjøre forholdene for gående og syklende bedre. Gateopprustningen inkluderer blant annet grønne felt med lokal overvannshåndtering, den historiske trerekken bak Stortinget blir bevart, oppgradert gatebelysning og nytt dekke av naturstein. Fortauet langs hele strekningen avgrenses med oslokantstein mot veibanen. 

Akersgata er en av de opprinnelige gatene fra Christian IVs byplan av 1624 som strekker seg fra Kontraskjæret og Akershus festning i sør til Hammersborg i nord. Gateoppgraderingen tar for seg de to kvartalene mellom Prinsens gate og Grensen, kalt Stortings- og Grensenkvartalet.

Agaia har signert kontrakt med Bymiljøetaten om oppgradering av Akersgata mellom Prinsens gate og Grensen i Oslo. Alle maskiner som benyttes på anleggsplassen skal være utslippsfrie og at alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall skal benytte fossilfritt drivstoff.

– Vi ser frem til en spennende samspillsfase med Agaia der vi finner gode løsninger for gjennomføringen. Samspill er foreløpig en nokså ny entrepriseform for Bymiljøetaten, og vi har stor tro på at vi får til et godt samarbeid og prosjekt med Agaia, sier Edle Marie Stang, prosjektleder fra Bymiljøetaten.

Forventet anleggsstart er tidlig sommer 2024. Agaia og  Bymiljøetaten vil bruke starten på året til å detaljplanlegge arbeidene. Anleggsperioden er beregnet til 12-16 måneder.