HAGE FOR ALLE PÅ FROGNER: Nabolagsparken i Gyldenløves gate 15.

Ny grønn møteplass i Oslo

Publisert Sist oppdatert

Den nye parken på Frogner i Oslo har allerede rukket å bli et naturlig møtested for nabolaget. Parken er tilrettelagt for opphold og rekreasjon mellom gamle trær. Men hva skal den hete?

Eiendommen ble regulert til park i første gang i 2010, senere i 2017. Den har vært i privat eie frem til 2022. Nå er nabolagsparken Oslo kommunes eiendom. · Opparbeidelsen av nabolagsparken har en kostnadsramme på syv millioner kroner inkludert MVA. Målet har vært å bevare de gamle trærne og hagens kulturhistoriske verdi. 

Foto: Bård Eion Flaen/

Park på trærnes premisser 

I parken er det flere bevaringsverdige trær, herunder en stor, gammel blodbøk midt på tomta. Røttene til trærne ligger som et finmasket nett i omtrent hele parkens utstrekning.

Fordi flere av trærne har stor bevaringsverdi, ønsker kommunen å sikre disse gode vekstvilkår videre, slik at de kan leve i enda mange år fremover. På grunn av hensynet til trærne og rotsonene er det derfor minimalt med parkelementer som krever fundamentering i bakken. Vi har tilstrebet en mest mulig universell utforming av parken slik at alle som ønsker har tilgang til denne grønne lungen. Det er til sammen tre adkomster til parken. To av disse ligger i nivå med fortauet, og man kan bevege seg terskelfritt igjennom parken.

Foto: Elin Katharina Hille/

 Klima og overvannshåndtering 

Slik parken har ligget uberørt for inngripen og tilrettelegging, har vannet frem til nå blitt infiltrert og fordøyd av de store trærne. Et viktig mål for prosjektet har derfor vært å sikre at vannet fremdeles ledes til bakken og tas opp av de store trærne. Det lyserøde grusdekket i parken hindrer komprimering av bakken og slipper igjennom vann og luft. Slik vil vi opprettholde trærnes gode vekstvilkår, og ikke skape utfordringer for kommunens overvannsnett.

I tillegg til grusdekker, er det etablert et stort plantefelt med stauder, busker og åpen jord, som infiltrerer mer vann enn flater av gress. 

Foto: Elin Katharina Hille/

 Sittemur av over 100 gammel fontenestein 

Parkens slyngende sittemur er laget av over 100 år gammel gjenbrukt stein (antatt basalt) fra en fontene som for mange år siden stod i Frognerparken. Steinen er satt sammen til en bølgende form, som avgrenser det store staudebedet. 

 Ved inngangspartiene er det satt gjenbrukt, gammel gatestein fra Oslos gater. All stein i anlegget er norsk, og den flotte nye støttemuren i bakkant av parken, ble etablert i samråd med byantikvaren. Den gamle muren var i ferd med å gli ut, så her måtte man rehabilitere for å kunne slippe publikum inn. I resten av parken er det brukt materialer av høy kvalitet og en lang levetid.

Hva skal parken hete? 

Bymiljøetaten i Oslo vil at publikum skal bestemme hva parken skal hete. Forslag til hva parken kan sendes på e-post til postmottak@bfr.oslo.kommune.no innen 15. september 2023. E-posten merkes “Navneforslag Gyldenløves gate 15”.  

Foto: Elin Katharina Hille/

Fakta om Frogners nye møteplass

  • Entreprenør: AGAIA AS
  • Rådgivende og utførende arborister: Aker Trepleie AS
  • Belysning: Omexon
  • Lyspullerter: Zumtobel/Thorn 
  • Tilstandsvurdering av gammel støttemur, dimensjonering og byggesøknad ny støttemur: Multiconsult AS 
  • Møbler: Vestre 

Kilde: Pressemelding fra Bymijløetaten