VINNER AV BÆRUM KOMMUNES ARKITEKTPRIS

Lilleøya gravlund har ekstraordinære arkitektoniske kvaliteter, heter det fra juryen som er imponert over hva det tverrfaglige teamet av arkitekter, anleggsgartnere , økologer og entreprenører har fått til sammen.

– Perfekt balanse mellom hverdagsliv og verdighet

Publisert

Bærum kommunes arktitektpris for 2022/23 gikk til arkitektkontoret PIR II,  AGRAFF arkitektur og kunstner Edith Lundebrekke for Lilleøya gravlund. Byggherre er Gravferdselsetaten i Bærum kommune og entreprenør er Agaia.

 Lilleøya gravlund har ekstraordinære arkitektoniske kvaliteter, heter det i juryeringen.

 Juryen fremhever spesielt hvordan arkitektur, kunst, landskap, vegetasjon og teknisk infrastruktur inngår i et "kvalitetsrikt, arkitektonisk hele, utviklet av et tverrfaglig team som også innbefatter anleggsgartnere, økologer, entreprenører med flere."

I juryeringen heter det videre at den nennsomme landskapsbearbeidelsen danner et vakkert bakteppe for enkeltelementer av høy kvalitet, som stier, porter, gjerder, benker, klokketårn, paviljonger, beplantning, landskapsformasjoner og gravmonumenter. Til sammen gir de en meningsfull ramme rundt de ritualer som skal foregå på stedet. Gravlundens nyskapende idégrunnlag, med blant annet anonyme gravfelt og felles «skilt-stativ», artikuleres gjennom prosjektets arkitektur på en vakker måte.

 Virkemidler som benyttes er blant annet bevaring av stedlig vegetasjon, opparbeidelse av engmark, etablering av sjenerøse, geometrisk formede vegetasjonsrom samt presist utformede gravmonumenter. 

– Prosjektet evner med dette å skape et sted som balanserer verdighet og hverdagslighet, og dermed legger til rette for flere typer bruk. 

Juryen vil også løfte frem den kunstnerisk utformede betongveggen mot båthavnen. Den skaper et nødvendig skille mellom arealene, samspiller med volumer som tilhører båthavnens funksjoner, gir jorddybde for dobbelt lag av graver, og gir en kvalitetsrik avgrensning av gravlunden mot vest. Prosjektet er et forbildeprosjekt som greier å forene naturmangfold, logistikk, symboltunge funksjoner og formgivning til arkitektur med særegenkvalitet.

 Juryen har bestått av juryformann Eirik Trygve Bøe (V), Anna Røtnes (arkitekt MNAL), Erik Langdalen (arkitekt MNAL), Kauko Tapio Leskinen (arkitekt Bærum kommune), Tone Strand Molle (H) og Reidar Kleppe (AP).

FRA PRISUTDELINGEN: fra venstre: Ordfører Lisbeth Hammer Krogh og Agaia-trio ved direktør Petter A. Vistnes, Fridtjof Myhrene og Erling Gabrielsen.