Varmere og våtere vær framover - hvordan minsker vi skadene og bruker vannet til noe positivt? Her fra gjenåpningen av Hovinbekken.

Varmere og våtere klima - hva gjør vi?

Publisert Sist oppdatert

– Vi har alle et ansvar for at overvann tas hånd om på en trygg og god måte, skriver Oslo kommune på sin nettside. Rett før jul la de ut en eksempelsamling over forskjellige tiltak og hvordan de fungerer i et drift- og vedlikeholdsperspektiv. 

Vi må tåle mer og kraftigere regn i fremtiden. Sammen kan vi gjøre tiltak for å minske skadene og bruke vannet til noe positivt, heter det i heftet som er lagt ut på  kommunens nettside

Bymiljøetaten har vært en pådriver for å ta i bruk åpne, naturbaserte løsninger for overvannshåndtering i Oslo. 

–Dette er et strukturert og målrettet arbeid som krever samhandling og samarbeid på tvers av fagfelt. Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelse, og sørge for at overvannet gjør mindre skade når det regner kraftig. Byutviklingen gir oss unike muligheter i de områdene som skal bygges om, og disse mulighetene må vi ta vare på.

Hensikten med eksempelsamlingen skal være å samle erfaringer for å danne et bilde av hvordan de ulike tiltakene fungerer i et drift- og vedlikeholdsperspektiv.