STUDENTBESØK I SKOLEHAGEN: Studenter fra faget Grønn helse på Norges grønne fagskole , Vea , er på besøk i skolehagen til Elverum videregående.

Skolene skal få penger til praktisk opplæring

Skolene kan nå søke om penger til praktisk opplæring for elevene på 5. - 10. trinn. Pengene kan blant annet brukes til å ruste opp uteområdene, slik at man kan ha uteskole eller skolehager. 

127 millioner kroner skal deles ut til kommunene i et øremerket fordelt etter elevtall på 5.-10. trinn. Kommuner med rundt 1000 elever får over 300 000 kroner i tilskudd. De aller minste kommunene vil være garantert et minstebeløp på 10 000 kroner. 

Vil gjøre skolehverdagen mer praktisk

Kommuner kan bruke pengene på å kjøpe inn utstyrspakker, inventar og apparater til for eksempel laboratorier, musikkrom, skolekjøkken og ulike verksteder, eller til fysisk aktivitet og tur- og friluftsaktiviteter. Nå kan alle kommuner søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. 

Tilskuddet kan også gå til å ruste opp uteområdene slik at man kan ha uteskole, eller til å etablere en moderne medielab, et Newton-rom eller til skolehager, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

– Altfor mange kjeder seg på skolen

– Altfor mange barn og unge forteller at de ikke er motivert og at de kjeder seg på skolen. Vi vil ha mer praktisk og variert læring fordi elever lærer best på ulike måter. I en mer praktisk og variert skole, vil motivasjonen øke og elevene vil kunne lære mer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

 Kommunene får fordelt pengene ved å fylle ut et enkelt søknadsskjema hos Utdanningsdirektoratet. 

Mange lærere ønsker å få til mer praktisk læring i alle fag, men mangler ofte utstyret eller arenaene de trenger for å gjøre dette.

– Vi vet at lærere ønsker å ha mer praktisk og variert opplæring, men at de ofte mangler utstyret som er nødvendig. Det gjør vi noe med, sier Nordtun.