ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE HAR FÅTT SKOLEHAGE 

KOM INN! Ingvild Holen og Kirsti Brækstad, begge skolebibliotekarer lærere og bibliotekarer på Elverum videregående skole, er stolte over skolehagen.

– Dette er kunnskap som er i ferd med å gå tapt

Publisert

– Vi har lange arbeidslister og sørger for å få alle elevene i arbeid. I går tok vi opp poteter, forteller initiativtakerne til skolehagen; Ingvild Holen og Kirsti Brækstad, skolebibliotekarer ved Elverum videregående skole. De er forundret over hvor lite elevene kan om dyrking og hagearbeid.

– Dette er kunnskaper som er i ferd med å gå tapt, konstaterer Brækstad. – Mange ungdommer vet ikke hvordan poteter blir til. Da er det fint å ha med ungdom som har kort botid i Norge. De kan mye om å sette dyrking av grønnsaker fra hjemlandet. Minnene kommer frem mens vi holder på i skolehagen. Vi får mange gode samtaler der ute i hagen.

STUDENTBESØK I SKOLEHAGEN: Studenter fra faget Grønn helse på Norges grønne fagskole , Vea , er på besøk

 Bokashi og hvitløk, tomater, paprika og chili

Nå på seinhøsten legger de hagen litt i brakk, men først fyller de kasser med bokashi og legger de ned hvitløk for høsting neste sommer.

KAFFE- OG MATPAKKEPAUSE: Koselig ly for regnet.

Hagearbeidet fortsetter innendørs i skolebiblioteket i vinter hvor forkultur av tomater, paprika, chili og noen sommerblomster starter allerede i februar. Plantene flyttes ut i det nye 40m2 stort drivhuset når vårdagen kommer. 

Bærekraft, folkehelse og livsmestring

- Den nye læreplanen Fagfornyelsen har bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring som tverrfaglige temaer, forklarer Holen. – Skolebibliotekets viktigste oppgave er å støtte undervisningen på skolen – både yrkesfag og studiespesialisering – og derfor er det viktig og riktig at vi samarbeider med lærerne om de tverrfaglige temaene.

Etter inspirasjon fra NMBU-professor Astrid Sinnes, som har skrevet mye om undervisning i bærekraft, laget skolebiblioteket blant annet ei utstilling og aktivitetsløype om bærekraftig matproduksjon. Og i dette arbeidet ble ideen om skolehagen født. 

Skolehagen kan brukes i mange fag

 – Vi mener at skolehagen har et stort faglig – og tverrfaglig - potensial. Det gjelder opplagte fag som naturfag, biologi og helsefag, men hagen kan også være et fint utgangspunkt for arbeid i for eksempel samfunnsfag, språktrening, praktisk matematikk og ulike skriftlige og muntlige oppgaver.

Anleggsfag, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag

Elverum videregående skole (Elvis) bestemte seg for å lage sin egen skolehage i 2022. De fikk ikke de midlene de søkte om, men bestemte seg likevel for å skape en skolehage på lavkost. I løpet av fire uker ble hagen etablert i et hjørne av skolens idrettsanlegg, med god hjelp fra ulike yrkesfagklasser på skolen, som helse- og oppvekstfag, bygg- og annleggsfag og teknologi- og industrifag.

Det er nå sju klasser som har et særlig ansvar for å delta i den praktiske driften av hagen. De kommer fra helse- og oppvekstfag, tilrettelagt avdeling og Finn din vei ble med på arbeidet. Disse elevene lærer hagearbeid, høster og lager kortreist mat av selvproduserte råvarer.

 "Potetferie" i gamle dager

Da hagen var etablert, inviterte skolen naboer i blokkene omkring idrettsanlegget på en besøk. Da skjedde det noe uventet:

– En av gjestene fortalte at hun hadde skolehage her under krigen, lenge før Elvis ble bygget, den gang det var folkeskole på samme sted. Det visste ingen av oss. Vi står faktisk på historisk grunn. Nøyaktig her hvor dagens skolehage står, holdt altså elevene på med å ta opp poteter i høstferien, den gang som nå. Men datidens elever visste nok litt mer om å selvberging og dyrking av grønnsaker enn de gjør i dag.