Ta quizen da vel, oppfordrer Grethe Bøhn Busterud på Norges grønne fagskole – Vea.

Sjekk dine utemiljøkunnskaper!

Utemiljø-quizen denne gang er laget av Grethe Bøhn Busterud, markedsansvarlig på Norges grønne fagskole – Vea. Ta quizen og sjekk hva du kan om natur og hage, vandrende ugras, overvann og gjødsel - blant annet! 

1: Patrik Grahn, landskapsarkitekt med miljøpsykologi, fra SLU ( Sveriges landbruksuniversitet)  har forsket mye på; 

A) Sammenhengen mellom natur og forurensing

B) Sammenhengen mellom natur og mennesker

C) Sammenhengen mellom natur og helse

 

2: Forskning viser at natur og hage har en helsefremmende effekt. Det er også forsket på hvor nært disse grøntområdene må være der vi bor, for at det skal gi oss denne helsefremmende effekten. Hvor nære må de være?

1) 300-400 meter

2) 500-900 meter

3) 1000-1500 meter

3: Hva mener vi med et vandrende ugras?

a. Ugras som vi bare finner i jord vi flytter på 

b. Ugras som formerer og sprer seg vegetativt med utløpere fra røtter og stengler, over eller under jorda. 

c. Ugras som sprer seg ved å kaste frøene langt av gårde 

4: Hva står benevnelsen 12-4-18 for, når dette står oppgitt på en sekk med gjødsel? 

a. Innholdet av nitrogen, fosfor og kalsium oppgitt i kg

b. Innholdet av nitrogen, fosfor og kalsium oppgitt i % 

c. Innholdet av nitrogen, fosfor og kalium oppgitt i % 

5: Norges grønne fagskole – Vea ble etablert i 1923. Hva var det første navnet på skolen? 

A: Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

B: Statens hagebruksskole

C: Statens kvindelige hagebruksskole på Vea

6: Hvor mange fagskolestudier inkl. kortere moduler er det på Vea i dag?

A: 21

B: 18

C: 15

 7: Hva er forskjellen på ytelseskrav og funksjonskrav i TEK 17?

A: Det er det samme, bare ulike benevnelser på ulike fagområder 

B: Ytelseskrav og funksjonskrav er ikke omtalt i TEK 17 men SAK 10 

c: Ytelseskrav bidrar til å innfri funksjonskravene 

8: Hva menes med et naturbasert tiltak i forbindelse med overvann? 

A: Det er et tiltak som bygger på naturen sine prinsipper for å håndtere overvann 

B: Det er tiltak som baserer seg på omliggende natur for å håndtere overvann 

C: Det er tiltak som kun benytter naturlige elementer og produkter for å håndtere overvann 

4: Det er tiltak som baserer seg på naturrestaurering

9: Hva står forkortelsen BGF for?

A: Blågrønn faktor 

B: Begrensende grønn faktor 

C: Begrunnet gartnerfaglig kompetanse 

10: Vea deltar i et 4-årig internasjonalt prosjekt om naturrestaurering. Hvilke andre land deltar?

A: Tjekkia, Nederland og Ungarn

b: Tjekkia, Spania og Tyskland

c: Irland, Spania og Tyskland

Svarene finner du i QR-koden :