MGFs salgstatistikk for tredje kvartal 

BEKYMRET: - Tiden er i ferd med å renne ut for å klare utslippskuttene innen 2030. Dagens politikk og tilskuddsprogrammer bidrar ikke til tilstrekkelig markedsintroduksjon av nullutslippsteknologien, sier Tone Grøstad i Maskingrossisternes Forening.

Salget stuper for nullutslippsmaskinene 

Publisert

Medlemmene i Maskingrossisternes Forening melder om en markant lavere etterspørsel etter at Enova i vår endret støttetilbudet til elektriske anleggsmaskiner og kjøretøyer.

Tilskuddsordningen for nullutslippsordningen ble endret i mai slik at det ikke lenger ble mulig å søke om halvparten av merkostnadene i støtte. Ordningen ble i stedet omgjort til en konkurranse om å søke om lavest mulig beløp.

– Allerede før Enova strammet inn støtteordningen så vi et kraftig fall i nysalget av nullutslipps gravemaskiner. Med en generell økning i kostnadene i bygg- og anleggssektoren kunne ikke denne endringen kommet på et dårligere tidspunkt, sa Lindberg Grøstad den gang. 

2,5 prosent av totalsalget er elektrisk

Det viste seg at hun fikk rett. I tredje kvartal er det solgt totalt 24 nullutslippsmaskiner ifølge siste salgsstatistikk fra Maskingrossisternes Forening (MGF) .  Dette utgjør 2,5% av totalsalget på 960 maskiner. For de tre kategoriene vi følger er prosentandelen i tredje kvartal: 

• Gravemaskiner 2,5% 

• Minigravere 4,7% 

• Hjullastere 2,1% 

Elektriske gravemaskiner og hjullastere 

–Enova skriver i programbeskrivelsen for den nye ordningen at «anleggsmaskiner står for en betydelig andel av Norges utslipp av klimagasser» og slår fast at gravemaskinene står for nesten 60 prosent av utslippene fra anleggsmaskiner, etterfulgt av hjullasterne som står for litt over 20 prosent Det er derfor avgjørende for at Norge skal nå sine forpliktelser om utslippskutt at markedet for disse maskinene kommer i gang, kommenterer MGF-direktør Tone Grøstad i en pressemelding om salget. 

Hittil i år er det bare solgt 43 nullutslipps gravemaskiner. Dette er lavere enn første halvår i 2022 og halvparten av salget i toppåret 2021.Utviklingen i nysalget av elektriske maskiner fortsetter å stupe. Salget av nullutslipps gravemaskiner har hittil i år falt med 27,1 prosent. 

Etterlyser bedre tilskuddsordninger

Maskingrossisternes Forening understreker at tiden er i ferd med å renne ut dersom vi skal klare utslippskuttene innen 2030. 

– Dagens politikk og tilskuddsprogrammer bidrar ikke til tilstrekkelig markedsintroduksjon, sier MGF-direktør Tone Grøstad. 

Generell tilbakegang i salget

Maskingrossisternes Forening (MGF) gir kvartalsvis ut statistikk for medlemmenes salg av maskiner og utstyr i kategoriene anleggsmaskin, anleggsteknologi, kompressor, gaffeltruck og trebearbeiding.

 Salget av anleggsmaskiner generelt viser en tilbakegang i årets tre første kvartal på 2,4%, mens det for tredje kvartal isolert er en nedgang i salget på hele 10,6% sammenlignet med 2022. Hittil i 2023 er det solgt 3 394 nye anleggsmaskiner, melder MGF.  Nedgangen har vært ventet:  

  – Norge følger den europeiske trenden. Mens det etter første halvår var relativt likt 2022, ser vi i tredje kvartal isolert en tilbakegang på 10,6%. I tredje kvartal ble det solgt 958 maskiner, mot 1.072 i samme kvartal i fjor, heter det i pressemeldingen.