– Enova forsinker det grønne skiftet
BRANSJEN VEGRER SEG: Støtten fra Enova har vært helt avgjørende for å få til en endring. Men nå ser vi at mange ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte, sier Tove Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening. (Foto: MGF)

– Enova forsinker det grønne skiftet

Enova har over natten kuttet i støttetilbudet til utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøyer. – Endringen kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt, sier direktør Tove Lindberg Grøstad i Maskingrossisternes Forening.

Tekst: Eva Alnes Holte

Enova har endret støttetilbudet til utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøyer. Nå er det ikke lenger mulig å søke om inntil 50 prosent av merkostnadene i støtte. Støtteordningen er i stedet omgjort til en konkurranse om å søke om lavest mulig beløp.

– Allerede før Enova strammet inn støtteordningen så vi et kraftig fall i nysalget av nullutslipps gravemaskiner. Med en generell økning i kostnadene i bygg- og anleggssektoren kunne ikke denne endringen kommet på et dårligere tidspunkt, sier Lindberg Grøstad.

Dobbel og tredobbel pris

Ifølge en pressemelding fra Maskingrossisternes Forening (MGF) viser beregninger at utslipp og forurensninger fra gravemaskiner, hjullastere og dumpere står for åtte prosent av CO2-utslippene i Fastlands-Norge.

– Krav i offentlige anbud skal bidra til at flere kjøper nullutslippsmaskiner, men bransjen opplever at flere kommuner ikke stiller krav om nullutslipp fordi kostnadsøkningene forbundet med nullutslipp vil gå på bekostning av allerede presset kommuneøkonomi, sier Lindberg Grøstad. Hun peker på at for eksempel elektriske gravemaskiner er to til tre ganger dyrere enn dieseldrevne maskiner.

Tør ikke kjøpe

Endringen i støttetilbudet kom 13. april og trådte i kraft samme dag, uten overgangsordning. – Støtten fra Enova har vært helt avgjørende for å få til en endring. Men nå ser vi at mange ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte. Særlig gjelder dette de små aktørene i distriktene, sier Tone Lindberg Grøstad.

Hun reagerer også på at Enova i første omgang kun varsler støtte til elektriske gravemaskiner, og at det ikke er kjent hvilke maskiner og kjøretøy som vil kunne få støtte i de neste tildelingene. Foreningen mener dette hindrer teknologi- og markedsutviklingen av for eksempel nullutslippsdumpere, et kjøretøy som også er en stor kilde til utslipp i næringen.

– Vi skulle gjerne fått mulighet til å utale oss i forkant av denne endringen fra Enova, sier Lindberg Grøstad. – Endringen gjør det svært uforutsigbart for aktører som vil kutte utslipp på norske anleggsplasser. Hvis bygg- og anleggssektoren skal omstilles og bli utslippsfri, trengs forutsigbare støtteordninger. Nå bidrar Enova til det motsatte.

Bransjen gir uttrykk for sterk bekymring til Utemiljø:

David Kristianslund, salgsdirektør Volvo Maskin:

– Det siste året har vi merket en nedgang i interessen for elektriske maskiner, allerede før endringene i støtteordningen fra Enova. Dette med bakgrunn i at stat og kommuner ikke har fulgt opp sine ambisjoner med bevilgninger til, og krav om nullutslippsmaskiner i sine prosjekter. Slik situasjonen er i dag, har både maskinleverandører og utleieselskaper ledige nullutslippsmaskiner i lager. Dette er svært kostbare maskiner, og med økt rentenivå har dette blitt en belastning for de som har investert i utvikling av nullutslippsløsninger.

Med den nye ordningen oppstår en uforutsigbarhet som vi tror vil føre til redusert vilje til å ta risikoen det innebærer å bestille maskiner til lager. Leverandørene vil i større grad bare starte produksjon etter bestilling fra kunde, og kundene vil i større grad avvente bestilling av nullutslippsmaskiner til det finnes et større antall prosjekter med krav eller incentiver. Vi tror dessverre at innfasingen av utslippsfrie anleggsmaskiner i det norske markedet vil bli kraftig forsinket som en konsekvens av endringene.

Tor Anders Høgaas, daglig leder Rosendal Maskin:

– På kort sikt skaper dette utfordringer for prosjekter vi jobber med, ved at det skaper en usikkerhet om man får Enovastøtte, og hvor stort dette beløpet vil være.
Tidligere løsning var forutsigbar, ved at man ut fra tidligere søknader kunne estimere støttebeløp, og da visste kunden hva maskinen koster.
Nå vet ikke kunden prisen han må betale, og da blir det vanskeligere å lande avtaler.
Støtteordningen ble endret samme dag som den ble lansert, uten mulighet for oss til å få avsluttet prosjekter vi jobbet med, det burde vært en overgangsordning.

På lang sikt vil dette bremse utviklingen av nullutslippmaskiner, da det vil bli usikkerhet om støtte, og at det blir en konkurranse der noen vil få støtte og andre ikke.
Enova støtte har vært svært avgjørende for det antall elektriske maskiner som er på markedet, og uten støtte hadde de fleste maskinene blitt for stor investering for kundene våre.
Det er alt for tidlig å redusere støtten, da det kun finnes ca. 200 nullutslippmaskiner på det norske markedet, av et totalantall på 20000 maskiner.
Norge har ambisjoner om å være et foregangsland på dette området, og dette vil nå stoppe vesentlig opp de neste årene.

Vi vil fortsatt selge og markedsføre elektriske maskiner, men jeg vil anta at færre anbud i fremtiden vil bli løst med nullutslippsmaskiner, da det vil være alt for få maskiner i markedet.

Det er noen leiemaskiner i markedet, men også her er det altfor få i forhold til etterspørsel. Leiepriser vil da også øke, hvis maskinene er innkjøpt uten støtte fra Enova.

Ole-Petter Holene, administrerende direktør i Pon Equipment AS, produsent og leverandør av elektriske maskiner:

– Konsekvensen for oss umiddelbart er at vi har et stort antall maskiner bygget for lager, som nå plutselig blir nesten dobbelt så dyre for entreprenør og igjen vil drive prisene opp for de offentlige byggherrene som krever elektrisk. Videre fremover vil vi nøle med å starte noen nye utviklingsprosjekter uten å ha en signert kundeordre, ettersom usikkerheten blir for stor.
Vi har et betydelig antall elektriske gravemaskiner i vår utleieflåte, og vil utforske mulighetene de nye Enova støttekonkurransene gir for å øke dette videre.

Utemiljønytt vil følge opp saken i magasinet Utemiljø.