Flyr på vinduene og dør
BRUTAL DØD: Hvert år ringmerkes nærmere en kvart million ville fugler i Norge. Forskerne anslår at ti millioner av dem dør når de flyr på et vindu. (Foto: Pexels)

Flyr på vinduene og dør

Over ti millioner fugler dør i vinduskollisjoner hvert år. Mange prøver å forhindre det. Nå har forskerne funnet ut hva de gjør feil.

Filmer, klistremerker og merkepenner skal hjelpe fuglene å se at de er i ferd med å fly på et vindu. Men det virker bare hvis det plasseres på utsiden av vinduet, viser ny forskning

Klistremerker på innsiden av vinduene hindrer ikke kollisjoner. Fuglene ser dem rett og slett ikke.
– Det er nok over ti millioner fugler som går i vinduer i Norge hvert år, sier Håvard Husebø til forskning.no

Bestanden synker

Han er rådgiver på Ringmerkingssentralen. Hvert år ringmerkes det nærmere en kvart million ville fugler i Norge.
Vinduskollisjoner tar livet av så mange fugler hvert år at ekspertene er bekymret. Bestandene synker så mye at det er et problem for bevaringen, ifølge forskere ved det amerikanske universitetet William & Mary.
– Mange mennesker vil redusere vinduskollisjonene, som dreper hundrevis av millioner av fugler hvert år, sier John P. Swaddle, som har ledet forskningen.
Det finnes gode løsninger. Men ofte brukes de feil.

Bare på utsiden

– Det er mange slags klistremerker og vindusfilmer som sannsynligvis vil gjøre glassoverflatene mer synlige for fuglene og redusere kollisjonsfaren, sier Swaddle i en pressemelding.
Sammen med tre av studentene sine har han testet to vindusfilmer. Akkurat disse filmene er valgt ut fordi de tar i bruk flere forskjellige bølgelengder for lys og farger som er synlige for de fleste småfuglene.
Det viste seg at når filmene ble satt på utsiden av vinduene, reduserte de faren for kollisjoner. På innsiden av tolagsvinduene som ble brukt i forsøkene, derimot, hadde de ingen effekt.
Derfor er det tvingende nødvendig at slike produkter blir satt på utsiden, altså den utvendige overflaten, hvis de skal virke, konkluderer Swaddle.

Over ti millioner dør

Håvard Husebø på Ringmerkingssentralen forteller til forskning.no at det ikke finnes noe nøyaktig tall på hvor mange fugler som dør i brutalt møte med et vindu hvert år, men han har funnet ut at det er «et tosifret antall millioner».
– Vi registrerer dødsårsaken på ringmerket fugl. De som går i vinduer, pleier å ligge på 10–11 prosent av alle fugler som blir rapportert døde inn til oss. Tallet er noen prosentpoeng over det som blir drept av katt, forteller han.

Kattedøden

Norsk ornitologisk forening har regnet ut at katter dreper cirka sju millioner fugler i Norge hvert år. Det er med det tallet som bakgrunn at Husebø kommer frem til over ti millioner fugler som dør fordi de kolliderer med vinduer.
Han trekker frem penner med ultrafiolett filter – det vil si at de setter merker som fuglene ser, men ikke menneskene – som en løsning.
– Det går an å sette prikker på vinduet med dem, og det finnes jo også glasstyper med UV-nett mellom isolasjonslagene i glasset. Det er også mulig å få tak i fuglevennlig glass, sier Husebø.