– Sammen skal vi gjøre byen vakrere i solskinn og tryggere når det bøtter ned, sa Bent Braskerud på Vea-kurset i regnbed i fjor. Nå har han fått Vannprisen som er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening

Bent Braskerud tildelt Vannprisen

Publisert

– For en anleggsgartner bør det være like naturlig å anlegge et regnbed som å sette opp en støttemur eller plante en hekk, sa Bent Braskerud, sjefsingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune da Utemiljø intervjuet ham i fjor. Nå har han fått Vannprisen 2024. 

Prisen i år går til Bent Christen Braskerud for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering, heter det i en pressemelding om prisen. Gjennom lang tid har Bent vært en ledende stemme for å fremme overvannsfaget og testet og utviklet innovative løsninger, særlig anvendelig for urbane forhold.

Sivilagronom og forsker

Bent er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole med doktorgrad på tiltak mot landbruksforurensning. Han startet sin yrkeskarriere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), der han spesialiserte seg i utvikling av små våtmarker og fangdammer for å rense landbruksbekker fra ulike forurensningskilder. Senere fortsatte han sin forskerkarriere ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), der han begynte å utforske urbanhydrologi og utviklingen av lokale overvannstiltak. De siste ti årene har han vært ansatt i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. 

Fremmer god overvannshåndtering

Der har han aktivt arbeidet for å fremme god overvannshåndtering gjennom implementering av grønne tak, regnbed, permeable flater og trygge flomveier. Da har det vært særlig fokus på praktiske løsninger som er multifunksjonelle og tilfører verdi under ulike værforhold og årstider.Han har gjennom hele sin karriere hatt tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer og er svært ettertraktet for sin ekspertise i ulike prosjekter. Bent er en aktiv formidler og deler raust med sin egen kunnskap gjennom både vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler, faktaark og gjennom interne fagseminarer. I løpet av årene har han veiledet mange studenter og bidratt til å utdanne nye generasjoner med fagfolk innenfor feltet.

Samarbeider med landskapsarkitekter

Bent er en pådriver for den framtidige helhetlige vannforvaltningen som Norge trenger for å møte store samfunnsutfordringer som klimaendring og tap av biomangfold. Han har et stort nettverk på tvers av organisasjoner, vannrelaterte fagfelt, praksis og forskning. Overvannshåndtering er et felt som berører mange fagområder. Bent er tverrfaglig orientert og samarbeider gjerne med landskapsarkitekter, ingeniører, økonomer, samfunnsvitere, biologer med flere. Samtidig er Bent god til å lytte til andres forslag og er åpen for nye ideer. I Oslo kommune, har han bidratt med praktiske råd og løsninger for håndtering av overvann til utbyggere på en positiv og konstruktiv måte.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og den skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988 og blir i år delt ut for 35. gang.

Vannprisseminar

Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som er knyttet til prisvinnerens fagområde. Seminaret avholdes onsdag 11.september 2024 i lokalene til VAV (Oslo kommune,Vann- og avløpsetaten) i Herslebs gate 5. Program og foredragsholdere vil bli publisert på Vannforeningens og RIFs hjemmesider.

Kilde: Pressemelding