Viser vannets bevegelser
Jonas Aas Torland og Helge Jørgensen fra 7 Analytics tok imot Byggenæringens Innovasjonspris for det digitale verktøyet Flomkuben. 

Viser vannets bevegelser

Tekst: Eva Holte Foto: Bygg Reis Deg

7 Analytics har fått Byggenæringens Innovasjonspris for et digitalt verktøy som gjør det mulig å redusere vannskader på boliger, infrastruktur og mennesker.

Prisen ble delt ut under Bygg Reis Deg-messen på Norges Varemesse i Lillestrøm fredag.

Stor positiv klimaeffekt

Flomkuben er en nettbasert løsning som lar brukerne plassere tenkt bebyggelse og blågrønne tiltak. I løpet av minutter vil man kunne se hvordan vannet vil oppføre seg. Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet vil økt presisjon i overvannsplaner kunne føre til at 90 prosent av skadene unngås i fremtiden. Dette vil også ha en stor positiv klimaeffekt.

Varmere og våtere

Juryleder Tor Inge Hjemdal sier i en pressemelding fra Bygg Reis Deg at Flomkuben har et stort internasjonal potensial for å løse klimamessige utfordringer.

  • I en verden med stadig varmere og våtere klima, kan Flomkuben bidra til å avverge potensielle flomfarer i tettbygde strøk – både i et lokalt og globalt perpektiv.

Store muligheter internasjonalt

Jonas Aas Torland, salgssjef i 7 Analytics, sier at for hver krone investert i håndtering av overvann vil man kunne spare 25 kroner. Gevinsten kommer fra skader som ikke oppstår.

Selskapet ser derfor store muligheter internasjonalt for den norske løsningen:

  • Overvann er ikke et lokalt fenomen. Det er et globalt anliggende som i økende grad vil bli inkludert i planarbeid også utenfor Norge. At et slikt verktøy utvikles her i Norge, i hard konkurranse mot store internasjonale programvarer med millioner av brukere, gir norske aktører en stor fordel i tiden som kommer, sier Torland.

Pressemelding fra Bygg Reis Deg.