Hos oss blir lærlingenes arbeid stående for alltid. En vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Torgeir Koteng i Hagespesialisten.

Vil ha høyere krav til fagprøven

Publisert Sist oppdatert

Torgeir Koteng i Hagespesialisten håper å få samlet hele anleggsgartnerbransjen i Norge til en felles norm rundt fagprøvene og gjennomføringen av dem.

– Lærlingene mine har nok litt for vanskelige fagprøver, men heller det enn for lette. Jeg vil være en som legger lista høyere og høyere, sier Torgeir Koteng, anleggsgartner og daglig leder i Hagespesialisten på Nesodden.

Koteng er engasjert gjennom Viken fylkeskommune som sensor ved bedømming av fagprøver, samt som klagenemnd. Gjennom sitt engasjement er han delaktig i utviklingen av nasjonale retningslinjer for fagprøver. 

Torgeir Koteng.

– Sensorer har tidligere møttes på tvers av fylkesgrenser, men det er veldig lenge siden sist nå. Gjennom vårt arbeide i klageinstans ser vi et sterkt behov for å samkjøre alle nemnder i hele landet. Fagfolk bør ha samme forventet kvalifikasjon uavhengig av adresse. Bransjen må bli enig om en felles norm for fagprøvene slik at resultatet på fagprøven er det samme uansett hvor kandidaten går opp og hvem som vurderer, mener Koteng. Han er med i nemnden som behandler klager på fagprøveresultatene.  

– Vi må blant annet stille oss spørsmålet: Er det altfor lett å få bestått og altfor vanskelig å oppnå meget godt bestått på fagprøvene?

Grå og grønn del

Kotengs interesse for hagearbeid og anleggsgartnerfaget ligger i blodet. Hans far er tidligere rektor ved Norges grønne fagskole, Vea. Torgeir har blant annet vært medforfatter i en lærebok om anleggsteknikk og har laget eksamensoppgaver og undervist for de som skal ta mesterbrev.

Fagprøven for anleggsgartnerne wskal inneholde oppgaver både i den grå og grønne delen. 

– Hovedvekten skal legges på det lærlingene er gode på,  for eksempel 70 prosent grått og 30 prosent grønt - eller omvendt slik at vi får fagprøver som er tilpasset lærlingenes styrke.

Mennesker med utfordringer

I tillegg til å ta inn lærlinger, ansetter Koteng gjerne mennesker med litt andre utfordringer "enn normalen". – Jeg synes det er givende å hjelpe mennesker som har møtt litt motstand i livet. 

Hagespesialisten holder til på Soltunet besøksgård som er i ferd med å bygges opp. Her på Nesodden kan lærlingene få prøve seg både innen grått og grønt felt. 

Vinn-vinn-situasjon

– Vi holder flere fagprøver gjennom året og mener vi er et godt alternativ til en fagprøvestasjon. Hos oss blir fagprøven stående for alltid, egentlig en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Vi får det finere på gården og rundt hagesenteret og lærlingene kan beundre sin egen fagprøve i ettertid. Jeg synes jo selv det er moro å se arbeidet jeg gjorde som lærling en gang for lenge siden.

Fagprøven utvides

Heretter skal lengden på fagprøven utvides fra innenfor sju dager til minimum sju dager. Et klokt trekk, mener Koteng:

– Bedre tid gir lærlingen anledning til å vise fram en større del av faget. Anleggsgartnerfaget er jo enormt stort og det bare vokser og vokser!

Bransjen trenger flere fagarbeidere og flere spesialister innen sine felt. Torgeir Koteng er overbevist om at gode og relevante fagprøver er til fagets beste.