Vil ha bydel rundt Nova Spektrum
LIV OG RØRE: Slik skal messefolket ønskes velkommen dersom Nova Spektrum får det som de vil.

Vil ha bydel rundt Nova Spektrum

Neste gang du drar til Lillestrøm på messe, vil du kanskje få en hyggeligere velkomst enn i dag.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Nova Spektrum

En stor, grå vegg møter i dag de besøkende. Dette kan gjøres hyggeligere, mener Nova Spektrum, som vil erstatte grå betong og dagens parkeringsplass med spisesteder, konsertarena, parkanlegg, nytt hotell, leiligheter og kontorer.

PROFFENE VISER VEG PÅ HAGEMESSEN

Syde av liv

Folkene bak Nova Spektrum vil at det skal syde av liv på messeområdet i Lillestrøm. – De besøkende skal føle seg velkomne når de ankommer messene på Lillestrøm, sier administrerende direktør Gunn Helen Hagen. Utenfor messebygningen skal det være lett å fange opp hvilken messe som er på gang.
– Hagemessen kan for eksempel stille ut designhagen sin ute i stedet for inne i hallen, foreslår hun. Hagen tenker seg også at grønne soner med gress, trær og blomster skal være en motpol mot alt det bymessige.

30 TONN OG TANNPIRKERE

Riksmessen på Akershus Festning

Første gang en messe ble arrangert i Norge, var i september 1920. Den gang het den Riksmessen og fant sted på Akershus Festning.

– Det ble en kjempesuksess.

I mange, mange år ble Norges Varemesse arrangert på Sjølyst før den i 2002 flyttet til Lillestrøm.

I fjor skiftet messen navn igjen – denne gang til Nova Spektrum.

Næringsliv og arbeidsplasser

– Norges Varemesse var ikke dekkende lenger. Mer enn en varemesse, vil vi tilrettelegge for møteplasser, verdiskaping og sysselsetting. Vi er her for næringslivet som trenger gode markedsførings- og salgskanaler, og en arena for relasjonsbygging på tvers av bransjer, næringer og verdikjeder.

Hvert år kommer drøyt 370 000 besøkende til messene på Lillestrøm. Nova Spektrum vil ha , næringsvirksomhet og arbeidsplasser på den 120 mål store tomten som omringer hallene.
– Dette som en naturlig videreføring av virksomhetens formål om å skape møteplasser for handel, kunnskapsdeling og inspirasjon, sier Gunn Helen Hagen.