Vil du at barna dine skal velge yrkesfag?

Vil du at barna dine skal velge yrkesfag?

Det er snart tid for at landets 10. klassinger skal søke videregående skole. Foreldre sier at de ikke påvirker barnas utdanningsvalg, men stemmer det?

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Skjermbilde fra video/Oslo kommune

Osloskolen plasserte foreldre til 10. klassinger i en løgndetektor for å se om de har god nok kunnskap om dagens utdanninger til å rådgi barna sine. Flere måtte innrømme at de ikke visste så mye om yrkesfag.

LES OGSÅ: Tveter + Lund = Tveter & Lund AS

Det er mange myter knyttet til det å velge yrkesfag, men de fleste har ikke rot i virkeligheten. For selv om du velger en yrkesfaglig studieretning på videregående skole, er det ikke sånn at dette hindrer deg i å velge høyere utdanning etterpå.

For anleggsgartnerfaget er det for eksempel muligheter til å ta fagskoleskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea.

Så dersom du selv vurderer å bli anleggsgartner, eller har en sønn eller datter dette kunne passe for – sjekk ut nettsiden blianleggsgartner.noog se hvilke muligheter som finnes.

LES OGSÅ: Ny anleggsgartnerutdanning i Oslo og Bergen

I videoen under kan du se hvordan det gikk med foreldrene som stilte opp i løgndetektortesten.