– Viktig med oppmerksomhet fra politikerne
Spesialproduksjonsavdelingen i Larvik

– Viktig med oppmerksomhet fra politikerne

Erna Solberg (H) var nylig på besøk hos på hos Nasta AS for å diskutere det grønne skiftet.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Nasta

Nasta driver med import, salg og totalservice av anleggsmaskiner. Byggingen av el-maskiner med spesialproduksjonsavdeling foregår ved bedriftens hovedanlegg i Larvik. De senere årene har bedriften konsentrert mye av virksomheten rundt utvikling av gravemaskiner på batteri og kabel, heter det i en pressemelding fra Nasta.

Motiverende besøk

Tom Johansen, administrerende direktør i Nasta, satte pris på besøket av den tidligere statsministeren:

–Utviklingen av utslippsfrie løsninger har vært nybrottsarbeid og svært krevende for de som har prøvet og feilet og til slutt lykkes. Dette bakteppet gjør det ekstra motiverende å bli sett og lyttet til av profilerte personer, sier han.

En av initiativtakerne til Nasta sin satsing på utslippsfrie maskiner, Nils Olav Haukaas, mener at involveringen og interessen fra politikere lokalt og nasjonalt har bidratt til å få fart på prosessen.

30 TONN OG TANNPIRKERE

Erna Solberg tester en elektrisk 8-tonns beltegraver under kyndig veledning av teknisk sjef Knut Gaarde. (Foto: Nasta)

Må bli enklere å velge utslippsfritt

–Vi setter pris på engasjementet til politiske personer rundt det grønne skiftet. I dagens besøk kunne Nasta som produsent og leverandør av anleggsmaskiner uttrykke direkte til premissgiver hva som fungerer godt i dag, og hva som fungerer mindre godt. Vi har en felles målsetting om at det må bli enklere for oppdragsgivere og entreprenører å velge utslippsfrie løsninger, samtidig som det er viktig å være klar over de praktiske utfordringene entreprenørene møter ved utføring av oppdrag ute på anleggene.

FUNNET MASKINENES MISSING LINK?

Sjur Wethal Helljesen, Erna Solberg, Knut Gaarde, Nils Olav Haukaas og Tom Johansen

Politiske prosesser

 I likhet med Haukaas, er Nasta sin klima- og kundeløsningsrådgiver Sjur Wethal Helljesen stadig involvert og engasjert i politiske prosesser rundt det grønne skiftet. Helljesen og Haukaas satte stor pris på dialogen med Høyretoppen og hennes interesse for veien videre: 

–Det er svært viktig å få oppmerksomhet fra politikere i videre arbeid med utslippsfrie løsninger. Det at høytstående politikere velger å hente informasjon og kunnskap fra produsenter og leverandører inngir tillit, og forteller at det arbeidet som gjøres hver dag av bedrifter som Nasta faktisk blir diskutert på toppnivå i Norge.   

Sjur og Erna i dialog om fremtidens løsninger