Rekrutteringen til anleggsgartnerfaget

I morgen og fredag samles alle videregående skoler med VG2 anleggsgartnerlinje til rekrutteringskonferanse på Norges grønne fagskole, Vea

– Vi trenger anleggsgartnere i hele Norge

Publisert Sist oppdatert

Uten lærlinger vil viktige håndverksfag før eller senere dø ut. Det er derfor uholdbart at den nordligste utdanningsinsitusjonen for anleggsgartnerfaget ligger på Mære i Steinkjer.

"Fremtidens bygg og uteanlegg skal tåle store klimapåkjenninger, bygges med bærekraftige materialer og løsninger og tilfredsstille strenge krav til energieffektivitet. Til dette trenger vi dyktige fagarbeidere. Dimensjoneringen av skoletilbudet må derfor være i samsvar med bredden i arbeidslivets behov slik at bedriftene sikres nødvendig kompetanse, samfunnsutviklingen sikres kvalitet og bærekraftige løsninger, og fremtidens generasjon sikres arbeid".

Kvaløya videregående skole

Dette skriver Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML), Takentreprenørenes Forening (TEF) og Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) i et felles brev som nylig ble sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune, Divisjon kompetanse Troms. De tre bransjeorganisasjonene går sammen om å få opprettet en kombinasjonsklasse for blant annet anleggsgartnerfaget ved Kvaløya videregående skole.

Rekrutteringskonferanse på Vea i morgen

Målet med brevet til Troms og Finnmark fylkeskommune er å få opprettet et søkbart skoletilbud for VG2 KEM og VG2 Anleggsgartnerfaget ved Kvaløya videregående skole for skoleåret 2024/25, og at det også opprettes en kombinasjonsklasse for anleggsgartnerfaget og KEM på samme skole (dimensjonert som 0,5 klasser per fag).

I KEM-fagene inngår tak- og membrantekkerfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget og isolatørfaget.

I morgen, torsdag 1. november og fredag 2., samles alle videregående skoler med VG2 anleggsgartnerlinje til rekrutteringskonferanse på Norges grønne fagskole.

Kilde: Norske Anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML)