– Vi planter ikke tuja på Geilo!

– Vi planter ikke tuja på Geilo!

Tekst: Eva Alnes Holte.

Jostein Bjørnstad (t.h.), daglig leder i det nyetablerte Anleggsgartner Øst Geilo. Selskapet kan danne mal for medeier Pål Lunds planer om et nasjonalt nettverk av anleggsgartnerfirmaer. (Foto: Pål Kristian Grue Tufte)

– Vi ønsker å ta posisjonen som den grønne aktøren i bransjen. Det betyr for eksempel at vi legger vekt på å bruke lokale masser og «sette tomtene tilbake» etter bygging, sier anleggsgartner Jostein Bjørnstad som nå etablerer Anleggsgartner Øst Geilo.

– Bærekraft, gjenbruk og lokal forankring er viktig. Vi kaller det revegetering, noe som bidrar til å begrense skadene i naturen i forbindelse med bygging, sier Jostein Bjørnstad. Anleggsgartnermester Pål Lund legger til:

– Vi planter ikke tuja på Geilo!

Helårs hyttedestinasjon

Lunds selskap Anleggsgartner Øst har vokst fra 0 til 33 millioner i omsetning på to år. Geilingen Jostein Bjørnstad nå etablerer Anleggsgartner Øst Geilo med Pål som medeier.

Geilos utvikling som helårs hyttedestinasjon og økt bruk av hyttene har fått de to erfarne anleggsgartnerne til å etablere Anleggsgartner Øst Geilo AS. Jostein er daglig leder og hovedaksjonær, Pål er styreleder og medeier. Åtte medarbeidere er klare til innsats for hytteeiere, bedrifter, boligeiere og offentlig virksomhet i Hallingdal.

Franchisekonsept i anleggsgartnerfaget?

Det er geilingen Jostein som er sjefen i Anleggsgartner Øst Geilo. – Når vi velger å inngå samarbeid med en større aktør, er det for å bli en del av et sterkt faglig miljø og utnytte stordriftsfordeler, for eksempel på innkjøp, sier han.

Pål Lund etablerte Anleggsgartner Øst med base i Sandefjord og Drammen for to år siden. Hans nye selskap har vokst raskt, fra 0 til 33 millioner i omsetning og fra 1 til 20 medarbeidere på to år. Lund er klar på at Anleggsgartner Øst Geilo er lokalt eid og lokalt styrt. Samtidig ser han at modellen kan være starten på noe nytt og stort, et slags franchisekonsept innen anleggsgartnerfaget.

«Det grønne vinnerlaget»

– Samarbeidet med Jostein på Geilo kan danne mal for en løsning vi vurderer også flere andre steder. Blir vi i Anleggsgartner Øst invitert til samarbeid av lokale anleggsgartnere som ønsker å vokse og utvikle seg sammen med oss, er vi åpne for det, sier han.

De to anleggsgartnerne er enige om at lidenskapen for anleggsgartnerfaget og ambisjonen om å utvikle bærekraftige løsninger, må være basis for et slikt samarbeid. 

– Vårt mål er å gjøre uterommene triveligere for folk. For å lykkes med det, er det viktig at våre medarbeidere har det bra på jobb. Vi kaller oss «det grønne vinnerlaget» og trives best når vi kan utvikle kreative og bærekraftige løsninger, sier Pål Lund.