Vi bør gi biene flere blomster

Vi bør gi biene flere blomster

Bier og humler trives dårlig i en verden fylt av plen, tujahekker og belegningsstein. Noen mener vi står foran en insekt-krise hvis vi ikke planter flere blomster.

Humler og andre pollinerende insekter er avhengige av blomstring gjennom hele sommersesongen. Samtiden har det blitt mindre markblomster i landskapet.
Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO – jobber for tiden med å finne ut hvordan vi kan få «hverdagslandskapet» til å blomstre lenger.

– Den tradisjonelle slåtteenga og andre blomsterrike naturtyper har blitt mer sjeldne i dagens landskap, skriver NIBIO på sine nettsider.

De liker blomstene dine. Og du bør like dem. Biene er her for oss alle. Foto: Tore Fjeld

Blomster på golfbaner

For å kompensere for dette kan kantsoner i jordbrukslandskapet, golfbaner og parker utnyttes bedre.

Gjennom prosjektet fra «Grasmark til blomstereng» prøver forskerne å finne metoder for at blomstrende urter lettere kan etablere seg i grasdominerte arealer. Det gjelder både innen landbruk og grøntanlegg, sier Trygve S. Aamlid som også er prosjektleder for NIBIO prosjektet. Som en del av prosjektet skal forskerne også samle inn og bedre tilgangen på frø av stedegne norske arter til blomstereng.

Trenger mellomlanding

For at biene skal kunne fly over lengre områder trenger de også noen steder å «mellomlande». I dagens landskap er det langt mellom slåtteengene, og det blir for langt for biene å fly i ett strekk. Her kan både parker og golfbaner spille en rolle.

– Ved bevisst skjøtsel og forvalting kan slike arealer utgjøre korridorer i landskapet for humler og bier. De blir altså viktige matstasjoner i et større leveområde, og har dermed en viktig landskapsøkologisk funksjon, sier Trygve Aamlid i NIBIO.