Vann viktigste tema på bransjetreffet
– Byene våre må håndtere stadig mer uforutsigbare vannmasser, sier Bjørn Aakerholt. Overvannshåndtering er derfor øverst på agendaen på årets Park- og anleggsmesse. (Foto: Pexels / Genaro Servan).

Vann viktigste tema på bransjetreffet

Hvordan skal vi best håndtere overvannet? Park- og anleggsmessen i november dypdykker ned i temaet hvor bransjen vil ha en nøkkelrolle fremover.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Flere

Årets messe finner sted 24. og 25. november på Lillestrøm. Som vanlig er det NAML – Norske anleggsgartnere – miljø- og landskapsentreprenører – som står bak fagprogrammet. Fagansvarlig Bjørn Aakerholt sier det skal inneholde overvann, batteriløsninger og bærekraftig jord. Av disse tre peker lokal overvannsdisponering seg ut som det kanskje fyldigst belyste temaet.

Inger Anita Merkesdal, redaktør av vannfakta.no ser frem til det faglige programmet på messen. – Vi kan ikke lenger fortsette å bruke drikkevann til å vanne parkanleggene våre. (Foto: Privat).

Riktig prioritering

– En helt riktig prioritering, kommenterer Inger Anita Merkesdal i nyhetsportalen vannfakta.no til Utemiljø:
– Uten vann, intet liv. Vegetasjonen og grøntarealene våre er hundre prosent avhengig av det våte elementet, men vi kan ikke lenger fortsette å bruke renset drikkevann til å vanne parkområdene våre.


– Vi vil ha en nøkkelrolle

– Lokal overvannshåndtering (LOD) blir viktigere og viktigere i takt med et stadig mer ustabilt klima, sier Bjørn Aakerholt. – Vår bransje vil ha en nøkkelrolle fremover når det gjelder transformasjonen byene våre må gjennom for å håndtere stadig mer uforutsigbare vannmasser. De offentlige kravene om håndtering av overvann på egen tomt har begynt å komme. Det har derfor vært helt naturlig å dypdykke litt i dette temaet, sier han til naml.no.


Anleggsmester Stein Wikholm kommer fra regnbyen Bergen for å fortelle hvordan hans bedrift løser overvannshåndteringen i eget bygg. ACO Nordic, som vant en innovasjonspris under årets GaLaBau-messe, vil presentere sine løsninger for overvann.

På programmet står også en gjennomgang fra blant annet Brødrene Dahl av hva som finnes av løsninger for mindre private anlegg. ASAK Miljøstein kommer for blant annet å fortelle om testresultatene for sine permeable dekker, som er utført i samarbeid med SINTEF, ved deres produksjonsanlegg i Trøndelag.

Fra fjorårets Park- og anleggsmesse. (Foto: Vidar Hovind).