Utviklet lettvektsjord spesielt for takhager

Utviklet lettvektsjord spesielt for takhager

Grønne tak er et viktig tiltak for å ta unna økt nedbør og bevare biologisk mangfold, men vekten av jord tynger taket. Nå har taket til kulturhuset Vega scene i Oslo fått en helt nyutviklet jordblanding som veier mye mindre enn vanlig plantejord.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Bergknapp AS

Når du skal anlegge en hage på taket, eller på en terrasse for den del, er det viktig å tenke på at vekten ikke skal bli så høy at byggets konstruksjon knekker sammen. Samtidig må levende planter ha nok jord, og god jord for å trives. Når du vanner, blir jorda mange ganger tyngre enn den tørre jorda.

LES OGSÅ: Norges nordligste takhage?

Lav vekt, god vekst

Kunne det være mulig å bruke en jordblanding med lavere vekt enn vanlig plantejord, som plantene ville trives i? Dette var ideen og utfordringen til landskapsarkitekt Rune Skeie i Asplan Viak, med støtte fra utvikler Urbanium Gruppen AS, som sammen utvikler takhagen på det nybygde kulturhuset Vega scene i Oslo sentrum.

Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) ved Hans Martin Hanslin og firmaet Bergknapp AS ved Bengt Tovslid tok denne utfordringen på strak arm.

Den nye lettvekts jordblandingen skulle være:

  • Torvfri og delvis basert på ombruksmaterialer.
  • Betydelig lettere en vanlig plantejord.
  • Optimalisert for utvikling av Oslofjordnatur.
  • Optimalisert for overvannshåndtering.

Etter et halvt år med kontrollerte forsøk og drøftinger om jordoppbygging, ble jorda lagt på Vega scenes tak i Oslo sentrum.

NIBIO forsket på ulike jordblandinger. Foto: Hans Martin Hanslin/NIBIO

Internasjonal anerkjennelse

Nå får utvikler og resten av teamet bak den unike jordblandingen belønning for innsatsen.

Vega scene fikk nylig godkjent innovasjonspoeng for jordblandingen i miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR.

Nyskapingen øker potensialet for å transformere dagens grå takflater, som ofte har vektbegrensninger, til grønne oaser. Den bedrer også mulighetene for å utvikle unikt lokalt naturmangfold.

Jordblandingen er også en forløper til fremtidens jordblandinger, som skal være basert på ombruksmaterialer, være kortreiste, og lagre og fange karbon.

Håndterer 20-års regn

Taket på Vega scene er det det første kjente blågrønne taket som håndterer fremtidens 20-års regn samtidig som unik Oslonatur utvikles. Vegetasjonen består av 20 arter som hører naturlig hjemme i tørre biotoper i Oslo-området. Plantene er dyrket på en norsk planteskole, fra frø innsamlet langs Oslofjorden.

Hele taket er utviklet med tanke på å redusere presset på det overbelastede avløpssystemet i Oslo. Sluk og membran er spesialdesignet, og jorda som er brukt er som nevnt en spesialutviklet lettvekstblanding. Dette gjør at taket forsinker og fordrøyer ekstremregn, som kommer stadig oftere som følge av klimaendringene.

Det blomstrer på taket til glede for humler, bier og sommerfugler. Foto: Åse Holte/Asplan Viak

NVE overvåker takets vannhåndtering. Bare få uker etter planting var taket grønt og frodig med blomster som tiltrekker seg bier, humler og sommerfugler.

Taket er et resultat av et samarbeid mellom landskapsarkitekter, ingeniører, leverandører, forskere, studenter, skoleelever, myndigheter, utvikler/eier og leietaker. I tillegg til Urbanium og Asplan Viak har Bergknapp, Ljono Stauder, UIO, NIBIO, Protan og NVE vært viktige bidragsytere.