Uteplass for elevene – og for lokalbefolkningen
NORGES STØRSTE BARNESKOLE: Fjellhamar skole ligger på et flatt jorde. Da gjør det seg godt med en høy figur å feste blikket på. Beveren er ett av flere lekeapparater på den nye skolen som er Norges største. (FOTO: Farid Dino, Lørenskog kommune).

Uteplass for elevene – og for lokalbefolkningen

Fjellhamar har fått ny skole med fantastisk uteområde, heter det på skolens hjemmeside. Bak uteområdene står Østengen & Bergo AS Landskapsarkitekter MNLA.

Tekst: Eva Alnes Holte

Skolen åpnet 2. januar i år.

«På den nye skolen får vi et stort og flott uteområde som jeg ser på som en stor gave, også til lokalbefolkningen på Fjellhamar og Lørenskog. Uteområdet er i likhet med skolebygget delt inn i ulike soner og det skal passe for barn i alle aldre. og det er aktiviteter for enhver smak. Elevenes innspill har i stor grad blitt hørt», skriver rektor i sin velkomsttale.

Bever’n og båndet

Utenfor inngangspartiet ruver lekeapparatet Beveren og hilser store og små velkommen. Skolen ligger på en ganske flat tomt omgitt av boliger, og landskapsarkitekt Ann Kristin Almås sier at de derfor har hatt spesielt fokus på identitetsskapende elementer. Beveren er ett av dem, «båndet» som går gjennom hele skoleområdet et annet: – «Båndet» skal få felt med treavdekning for at det skal være behagelig å sitte på. Det er også mange benker og andre samlingsplasser på uteområdet.

Andre ting dere har hatt fokus på?

– Vi var opptatt av at det skulle være variert og tilstrekkelig leke- og aktivitetsmuligheter for barna og at de skulle ha et stort og robust grøntanlegg å boltre seg på.

Mange av lekeapparatene har miljøskadelig gummidekke under?

Vi har vurdert bruken av gummidekker i prosjektet. På Fjellhamar skole har lekearealene nærmest byggene fallunderlag av helstøpt gummidekke. I «Skoleparken» er fallunderlaget støtsikker sand. De viktigste årsakene til valget er at lekeapparatene skal være tilgjengelige for alle. Så langt vi kjenner til finnes det ikke et fast rullestolvennlig fallunderlag som ikke er gummibasert.

Har dere også tenkt på naturelementer i skolegården som for eksempel trær til å klatre i, steiner til å sitte på?

– Hele den vestre delen av skoleområdet er en grønn park. Det var dessverre ikke så mange trær som kunne bevares av de eksisterende, men de som egnet seg er tatt vare på.

Ann Kristin Almås forteller at det er plantet mange nye trær, busker og stauder:
– Når disse får vokse og utvikle seg, blir skoleanlegget både grønt og frodig og med et stort biologisk mangfold.

Naturelementer som leke-elementer kan være litt vanskelig med tanke på sikkerhetsregler. Det er derfor i hovedsak «produkter» å leke med. Dere må komme igjen til sommeren og se hvor fint det er blitt!

Fjellhamar skole – Norges største barneskole

Antall elever: 1176 fordelt på seks parallelle klasser fra 1.-7.trinn. Base til 20 elever med nedsatt funksjonsevne.
Skolegård: 23 000m2. Plass per elev: 20m2
Alle utearalene inklusive torg: 33,4 dekar
Juni 2023: Idrettsbygget tas i bruk og uteområdene er ferdige

Illustrasjonsplan. Østengen & Bergo AS Landskapsarkitekter MNLA.