BLIR DET ANLEGGSGARTNERLINJE PÅ MYSEN VGS NESTE ÅR?

VI VIL HA LÆRLINGER: 14 anleggsgartnerbedrifter vil ha anleggsgartnerlinje på Mysen. Første rekke fra venstre; Stene Johansen, Stene Johansen AS, Tore D. Carlsen, Maskin og Utemiljø AS, Helge Rustad, R/S Anlegggartnermester A/S og Simen Lysaker fra firmaet med samme navn. . Bak fra venstre: Hans A. Garseg fra Arild Garseg Anleggsgartnermester AS, Ingar M. Hansen, Anleggsgartnermester Ingar M. Hansen, David Østre, Anleggsgartner Vidar Østre A/S, Trond W. Johnsrud fra Anleggsgartner Trond W. Johnsrud, Emil Nøjgaard Petersen fra Den Danske Gartner, Rune Høntorp fra Anleggsgartner Lyng & Svendby, Johnny Lyng fra Anleggsgartner Høntorp og Svendby AS, og Sveinung Svenningsen fra R/S Anleggsgartnerservice AS.

Tror på ja til anleggsgartnerlinje i Mysen

Indre Østfold har den største tettheten av anleggsgartnerbedrifter i hele Norge. Likevel har de ingen tilbud til ungdom som vil utdanne seg innen faget. 14 lokale anleggsgartnerfirmaer kjemper derfor om å få en anleggsgartnerlinje på Mysen videregående skole. Foreningens leder tror seieren er nær.

Linda Louise Næss, fagkonsulent Senter for opplæring i anleggsfaget : - Seksti prosent av våre lærlinger er mennesker som har gjort omvalg i livet sitt. I fagfeltet vårt er det ikke mangel på lærlingplasser, det er mangel på ungdom!

– Jeg har tro på et gjennomslag i Fylkestinget Østfold i desember, kanskje før, sa Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø på pressekonferansen fredag. Han fortalte om bred støtte fra lokale næringsforeninger og ni politiske partier. Nå gjenstår det å se om fylkespolitikerne går for en anleggsgartnerlinje på Mysen med oppstart skoleåret 2024/25.

Mange års kamp

Tore D. Carlsen har jobbet iherdig for å få en anleggsgartnerlinje i fire- fem år. I februar i fjor gikk han og 13 andre lokale anleggsgartnerfirmaer sammen og dannet foreningen VG2 anleggsgartner til Mysen videregående skole. Carlsen leder foreningen. Han har brukt hele sommeren på å forstyrre lokale politikere i ferie og valgkamp og oppnådd politisk flertall for en anleggsgartnerlinje på Mysen. – Vi trenger lærlinger i vårt distrikt!

Slik situasjonen er nå sliter bedriftene med å få tak i lærlinger. Nærmeste anleggsgartnerlinje ligger i Kalnes i Sarpsborg og elevene der ønsker seg ikke lærlingplass i Indre Østfold. Det er også vanskelig å få lokal ungdom til å gå på anleggsgartnerlinja i Kalnes; reiseveien er altfor lang. –Sekstenåringene må jo ta bussen og det kan bety to-tre timers reisevei for å komme seg på skolen. Bor de litt ekstra kronglete til kan skoleveien ta enda lengre tid med flere bussbytter og taxi underveis. Etterpå skal de hjem. Det sier seg selv at det ikke er gjennomførbart.

Lover lærlingplass til alle

Alle de 14 anleggsgartnerbedriftene har undertegnet en lærlinggaranti dersom linja blir opprettet på Mysen videregående. Noen av bedriftene driver bare med grønt, andre bare med grått, men da kan lærlingen være en periode hos den ene, en annen hos den andre.

– Samtlige bedrifter i foreningen har jobb til flere lærlinger. Tar du anleggsgartnerlinja på Mysen videregående skole, kan du med andre ord være sikker på at du får lærlingplass, sa Tore D. Carlsen. Han understreket imidlertid at det var noen kritierier.

  • Eleven må ha bestått alle fagene på VG1 og VG2.
  • Karakterene må være 3 eller høyere i programfagene.
  • Udokumentert fravær kan ikke være høyere enn 5 prosent.
  • Eleven må ha gjennomført utplassering i bedrift.

Låner skolen maskiner

En anleggsgartnerlinje koster mye i maskiner og utstyr. Foreningen har derfor inngått en forpliktende avtale med Mysen videregående skole om at de vil stille med alt av maskiner i starten. De vil også stille med lærerkrefter om nødvendig.

STØTTER KAMPEN: Merethe Bellingmo, daglig leder i NAML, rektor Lasse Thorvaldsen ved Mysen videregående skole og lærer Thor Kristian Hagen. Bak fra venstre:Lærerne Thomas Heier, Kim Jonhsen, Trond Syverud Dietz.

Rektor og lærere ved Mysen videregående skole var til stede på pressekonferansen sammen med NAML Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører. De støttet alle opp om foreningens arbeid. Rektor Lasse Thorvaldsen understreket viktigheten av å lytte til næringslivets behov. Mette Bellingmo, daglig leder i NAML, roste de 14 fremmøtte anleggsgartnerbedriftene for å kjempe sammen om utdanningstilbudet: – 14 konkurrenter som samarbeidet til bransjens beste – dette er supert, sa hun.

 En halv klasse i første omgang

– Bransjen skriker etter ungdom, sa avdelingsleder Trond Syverud Dietz ved Mysen videregående. Han anslo at det til høsten 2024 kunne bli opprettet en halv klasse, altså 6-8 elever på anleggsgartnerlinja og en halv klasse med betong/murerarbeid. Det første året ville de da gå sammen på linjen for bygg- og anleggstekniker, det andre ville de spesialisere seg innen sitt fag. Deretter følger to års læretid.

 Foreningen VG2 anleggsgartner til Mysen videregående skole krysser nå fingrene for et ja fra fylkespolitikerne i desember. Søknadsfristen til linja vil i så fall være i februar/mars.