Trim for alle i Trondheim
UTETRIMMEN: Store og små benytter seg av de tretten trimparkene i Trondheim. Dette bildet er fra parken ved Theisendammen. (Foto: Bård S. Solem/Trondheim kommune

Trim for alle i Trondheim

Trondheim har gjennom det siste tiåret satset på å etablere trimparker rundt om i bydelene. Nå har Nasjonalforeningen for folkehelse tildelt kommunen Folkehelseprisen 2022.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at årets prisvinner “bidrar til gode nærmiljøer” og “legger til rette for aktivitet og trivsel for alle aldersgrupper”. Det poengteres også at trimparkene, som er gratis å bruke, er inkluderende og positive for å hindre sosial ulikhet.

Folkehelsepris for Trøndelag deles ut til noen eller noe som:

· Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
· Bidrar til gode nærmiljøer
· Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
· Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
· Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

Prosjektet med trimparker ble egentlig avsluttet i 2019, men gode erfaringer har gjort at kommunen ønsker å fortsette satsingen. Dette er forankret i Trondheim kommunes plan for friluftsliv og grønne områder. Den siste trimparken som ble åpnet, er tufteparken på Marinen.

Trimparker og tilsvarende parker/anlegg

· Finalebanen – ferdig i 2011
· Øya – ferdig i 2013 (utvidet i 2014)
· Theisendammen – ferdig i 2014
· Hoeggen – ferdig i 2015
· Ladestien/Djupvika – ferdig i 2016
· Klæbu aktivitetspark – ferdig i 2016
· Lade skole – ferdig i 2017
· Lilleby skole – ferdig i 2020
· Dalgård – ferdig i 2020
· Marinen – ferdig i 2022
· Jernbanebyen – ferdig i 2022
· Smidalen – ferdig i 2022
· Granåsen idrettsanlegg – ferdig i 2022

Kilde: Trondheim kommune