Trenger Oslo en egen byarkitekt?
– Spørsmålet om byarkitekt i Oslo er en naturlig del av prosessen med å rette enda mer fokus på arkitektonisk kvalitet i byutviklingen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen. (Foto: Sturlason/Oslo kommune)

Trenger Oslo en egen byarkitekt?

Byrådet har reist spørsmålet om hovedstaden trenger en egen byarkitekt. – Vi trenger en varmere, grønnere by, er svaret fra Norske Landskapsarkitekters Forening.

Målet med en egen byarkitekt i Oslo er å øke oppmerksomheten på design og gode om givelser. En byarkitekt kan ivareta fagfeltet som drivkraft i samfunnsutviklingen og sette arkitektonisk kvalitet på en ny og tydeligere måte, heter det i en melding fra Byrådet.

Plan- og bygningsetaten i Oslo fikk i oppdrag å utrede forslaget om en byarkitekt i hovedstaden. De har sett på organiseringen av byarkitekten – om det er lederen for Rådet for byarkitektur som skal fungere i stillingen som byarkitekt og om vedkommende skal være ansatt i Plan- og bygningsetaten.

Økt boligbygging 

Byarkitekten skal blant annet bidra til å styrke det arkitekturfaglige arbeidet i Oslo kommune. Vedkommende skal også arbeide for visjonen om at hovedstadens arkitektur skal være nyskapende, mangfoldig og vakker samt bidra til at kommunen

Stiller seg positive 

Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA) stiller seg positive til forslaget om en egen byarkitekt for hovedstaden: – Oslo kommune trenger en byarkitekt som ivaretar visjonen om at arkitekturen skal bidra til en grønnere, varmere og mer skapende by der det er plass til alle, heter det i høringssvaret fra NLA.