Torv dannes i myr og er forstadiet til kull og olje. Når torven hentes ut, frigjøres store mengder karbon. Granflis er et godt alternativ.

Trefiber erstatter torv

Publisert Sist oppdatert

Torv fases ut i hele Europa. Et nytt vekstmedium basert på granflis er kommet inn på markedet.

Formålet med forbudet er å redusere utslipp av karbon og bevare biologisk mangfold i våre myrer,

 Hunton Fiber AS produserer og selger Hunton produkter basert på tre og trefiber. Nå har de utvidet produksjonen og salget til også å gjelde et vekstmedium for planter og blomster.

– Fibergrow er trefiber som blant annet kan erstatte torv, slik at vi ikke trenger å grave opp så mye myrlandskap, sier Tove Ladstein som har ansvaret for den grøntfaglige utviklingen i bedriften. Tidligere jobbet hun i Gartnerforbundet og Opplysningskontoret for planter og blomster.

Raskest mulig utfasing av torv

AGURKNYTT: Tove Ladstein har ansvaret for den grøntfaglige utviklingen i bedriften.

Torv dannes i myr og er forstadiet til kull og olje. Når torven hentes ut, frigjøres store mengder karbon. 

– Torv som vekstmedium er i ferd med å fases ut i hele Europa, og myndighetene kan på sikt innføre et forbud mot uttak av torv fra myr. Formålet med forbudet er å redusere utslipp av karbon og bevare biologisk mangfold i våre myrer, sier Ladstein.

Norsk granflis kan erstatte torv

I samarbeid med NIBIO og norske grøntprodusenter kom Hunton Fiber fram til et vekstmedium som kan erstatte torv. Råvaren i produksjonen er norsk granflis – et biprodukt fra produksjon av trelast på lokale sagbruk i nærheten av vår fabrikk i Gjøvik.

Etter flere års testing bestemte de seg for å lansere produktet under det selvforklarende navnet Fibergrow.

Granflis er en fornybar ressurs

– Produktet vårt er både sterilt og stabilt og granflis er jo en fornybar ressurs som brytes ned over tid. Siden vekstmediet ikke har noen næringsstoffer, kan man selv styre hva man vil tilføre fiberen etter ulike bruksområder, slik som gjødselstilgangen for å påvirke planteveksten. Fibergrow passer fint i de aller fleste substrater, lover Ladstein.

Kompostbaserte løsninger

–Når stadig flere kommuner nå ønsker bruk av torvfri jord, er kompostbaserte løsninger ofte svaret. Erfaringen mange steder er at dette har vært litt for tunge og tette jordblandinger, som også har utfordringer med å ta opp vann ved uttørking. Tilsetter man trefiberet vårt som en vesentlig del av blandingen, kan man løse mange av disse utfordringene, erklærer Ladstein.