Tilpasser solcelleanlegg på tak for norske forhold

Tilpasser solcelleanlegg på tak for norske forhold

Solcelleanlegg på taket er smart å ha, men hva skjer med utstyret i tøffe værforhold med mye vind og snø? Forskere i SINTEF jobber nå med å utvikle solcelleanlegg som er tilpasset norsk byggestandard og klima.

Tekst: Bjørnhild FjeldIllustrasjonsfoto: Shutterstock

De løsninger som i dag benyttes for montasje av solcelleanlegg på tak, er dårlig tilpasset norske byggetradisjoner og klimatiske forhold. Tøffe værforhold gir ekstra utfordringer for solcelleanleggene og byggene.

Manglende regulering på området gjør også at det er fritt frem å bruke produkter som ikke er testet for norske forhold.

Dette ønsker SINTEF å gjøre noe med, gjennom forskningsprosjektet Solar.

Hovedmålet i Solar er å utvikle innfestingsløsninger for solcelleanlegg som hensyntar norske byggestandarder og værforhold. Dette kan både skape nye norske arbeidsplasser og være et bidrag til det grønne skiftet i norsk industri.

LES OGSÅ: Mester Grønn dropper glitrende julestjerner

Nye mulighet for norsk fabrikk

Lonevåg Beslagfabrikk AS (LOBAS) har i flere tiår vært markedsleder på taksikringsprodukter som snøfangere, stigetrinn o.l., og får nå en mulighet til å skape en ny produktgruppe hvor de kan utnytte sin erfaring og kompetanse i et nytt marked.

– Solcellemarkedet er allerede av betydelig omfang i Norge, og alt tyder på videre sterk vekst i årene som kommer. Tilbakemeldingene fra fagpersoner innen tak er dog at manglende retningslinjer for montasje gjør at det alt for ofte brukes importerte løsninger som hverken harmonerer med norske byggestandarder eller det røffe nordiske klimaet, og at dette medfører uønsket risiko for skader på bygg og systemer, sier prosjektleder Sigbjørn Reigstad i LOBAS.

LOBAS skal samarbeide med SINTEF om prosjektet, som også er støttet av Innovasjon Norge. SINTEF skal bistå med kompetanse på produktoptimalisering (med bruk av både simuleringer og piloter) og digital forretningsstrategi, med utvikling av et web-basert designverktøy til sluttkunder.

Norge og andre land har gjennom ulike avtaler forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp de kommende tiårene, og solenergi er én av metodene for å komme i mål med dette.

LES OGSÅ: Import-juletrær har med seg ubudne gjester