Tidsskriftet Utemiljø og utemiljonytt.no har fått nye utgivere

Tidsskriftet Utemiljø og utemiljonytt.no har fått nye utgivere

Etter 25 år på annonsesalgssiden og bred erfaring fra drift av blader gjennom 6 år i utvidet ledergruppe i Aller Media, tar Wenche Huser Sund steget over i utgiverrollen gjennom kjøp av magasinet Utemiljø fra ADD media.

Utemiljø er det ledende fagbladet for grønn sektor og har gjennom 17 år blitt en viktig nyhetsformidler innenfor vei, anlegg, park og idrett og gir informasjon om drift, vedlikehold og utvikling av utemiljø.

Salgsfabrikken selger annonser for mange publikasjoner. Motor, Fagbladet og Pensjonisten er de største i porteføljen.

Gjennom kjøpet av Utemiljø ønsker Salgsfabrikken å styrke sin kompetanse for å kunne være enda bedre rådgivere for sine utgiverkunder i fremtiden.