Tester ut kork i stedet for gummiasfalt i barnehage

Tester ut kork i stedet for gummiasfalt i barnehage

Som regel brukes «gummiasfalt» som fallunderlag når det bygges nye offentlige lekeplasser, skolegårder og barnehager. Ved Askeveien barnehage i Oslo testes det nå ut miljøvennlig kork som alternativ til gummi.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Omsorgsbygg Oslo KF og Sandvik Play

Du husker helt sikkert tilbake til «gamle dager» da underlaget under husker og klatrestativer enten var grus, gress eller asfalt. Men siden 1996 har utstyr på lekeplasser vært regulert gjennom «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr», og da stilles det spesifikke krav til fallunderlaget. Det er ikke dumt, med tanke på at de fleste ulykker på lekeplasser er nettopp fall fra lekestativer.

Omsorgsbygg Oslo KF tester nå som den første i landet ut å bruke korkunderlag i stedet for gummiasfalt ved Askeveien barnehage. Utgangspunktet for at de ønsker å teste ut alternative fallunderlag, er hensynet til miljø.

Legging av korkbelegg i Askeveien barnehage er nå ferdigstilt.
Legging av korkbelegg i Askeveien barnehage er nå ferdigstilt.

Korken er et naturprodukt av foredlet bark, og Omsorgsbygg Oslo KF har en stund ønsket et alternativ til gummibelegget som vanligvis benyttes.

Korkbelegget i Askeveien barnehage blir nå testet ut for å sikre at det ivaretar kravene til fallunderlag i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og kravene til universell utforming i Teknisk forskrift (TEK17).

Forskingsprosjekt

Omsorgsbygg søker også midler for å etablere et forskningsprosjekt sammen med Undervisningbygg, Bymiljøetaten (begge Oslo kommune), Nordre Follo kommune og Sintef. Hensikten med dette prosjektet vil være å utfordre markedet til å komme med andre alternativer enn det tradisjonelle gummiunderlaget. Forskningsprosjektet vil bestå av et litteraturstudium og deretter innovasjonskonkurranse.

– Omsorgsbygg er en innovativ og fremoverlent aktør i forhold til miljøspørsmål. Dette prosjektet vil gi oss gode svar på hvordan vi kan gjøre lekeplassene våre mer miljøvennlige, samtidig som det ivaretar kravene som settes til sikkerhet og universell utforming, sier administrerende direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler i en pressemelding.

Overskudd fra vinkorker

Korkbelegget lages av kork som ikke kan brukes til vinkorker.
Korkbelegget lages av kork som ikke kan brukes til vinkorker.

En av leverandørene av nettopp slike korkunderlag til lekeplasser er Sandvik Play i Bergen. De er forhandler av produktet Corkeen Play Original som lages av kork fra korkeiketrær i Portugal. Produktet lages av overskuddsmateriale fra vinkorkproduksjon. Barken på korkeiktrærne kan fjernes uten at treet tar skade, og barken vokser ut igjen.

Barken på korkeika skiller seg fra annen bark da den kan fjernes uten at treet tar skade.
Barken på korkeika skiller seg fra annen bark da den kan fjernes uten at treet tar skade.

LES OGSÅ: Ny løsning for hygiene på lekeplasser