Tester om asfalt kan få lengre levetid med fiber

Tester om asfalt kan få lengre levetid med fiber

På tre vegstrekninger i Trøndelag testes det nå ut om det er mulig å gjøre asfalt til bruk på veger mer slitesterk. Forskere tror at asfalten kan få lengre levetid om den tilsettes polymerfiber.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Statens vegvesen

Det er ingen steder i verden at asfalterte veger utsettes for så store belastninger som her i Norden. Gjennom vinteren er det mye frysing og tining, salting, strøing og slitasje fordi mange bruker piggdekk og kjettinger. Dette resulterer ofte i dårlig kvalitet på vegene allerede kort tid etter at asfalten er lagt – til stor irritasjon for bilistene og store kostnader for den som eier vegen.

Fiberarmert asfaltblanding

Nå jobber Statens vegvesen, Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og Veidekke Industri AS med å teste ut om en fiberarmert asfaltblanding kan løse dette problemet. Dette er tidligere blitt testet i laboratorium, nå gjenstår å teste ute på vegen.

– Det er ingen vegeiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert vegnett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Farget asfalt gir store muligheter

Fra venstre: Joralf Aurstad (Statens vegvesen), Bjørn Ove Lerfald og Eirik Ohma Solberg (Veidekke), Anne-Grethe Jenssen og Lars Ness (Trøndelag fylkeskommune) og Hrefna Run Vignisdottir (SINTEF).

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre strekninger av fylkesveg 30 som går mellom Røros og Støren. Hver strekning er cirka 400 meter, og ligger ved Singsås.

Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten for å bruke til sammenligning:

– Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)

– Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testa ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veger)

– Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)

Tilstandsmålinger

Entreprenøren Veidekke Industri AS gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.

– Med en nyetablert vegavdeling fra 1. januar i år er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

– Tilstandsoppfølgingen innebærer prøveuttak for å se på om asfalten sprekker opp like lett, og om den har slitasjemotstand mot piggdekkbruk m.m. Det vil avdekke hvilke positive egenskaper fiberen bidrar til, og om dette harmonerer med resultater vi har fått i liten skala i laboratorium. Dersom vi slipper å reasfaltere like ofte, sparer man mye kostnad og klimaavtrykk, sier Aurstad.

Dette forsøket er en del av et europeisk samarbeidsprosjekt (FIBRA) som går ut på å prøve ut nye fibertyper for innblanding i asfalt, med mål å få økt dekkelevetid.