Tar bærekraft på alvor
REDNINGEN: UTE PÅ BYEN OG TOM FOR BATTERI? Smartbenken fra Strawberry Energy er neste generasjon gatemøbel med tilgang på trådløst internett og enkelt å lade for folk på farten. Drevet kun av solenergi.

Tar bærekraft på alvor

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Norfax

Nå er det ikke lenger nok å si at produksjonen og varene er bærekraftige, nå må man dokumentere det. En selvfølge, synes Per Henriksen, daglig leder i Norfax, på Kjeller i Lillestrøm kommune.

Stortinget vedtok før jul en lov om dokumentasjon av bærekraft. Det var på tide, synes Per Henriksen. 

– Det hjelper ikke å si at du er bærekraftig, du må kunne bevise det også, sier han.

Henriksen mener det er lett å rote seg inn i store ord og innviklet retorikk når det er snakk om sirkulær økonomi, bærekraft og miljøspørsmål.

 Å være en bærekraftig bedrift kommer både miljøet og våre kunder til gode, både på kort og lang sikt, sier daglig leder Per Henriksen i Norfax.

Ingen unnskyldning

– Men egentlig er prinsippet ganske enkelt; det handler om hva bedriftene kan gjøre for å minske fotavtrykket på miljøet og samtidig være både lønnsomme og ledende innen sitt felt. For oss spiller bærekraft og sirkulærøkonomi en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Vi vil bidra, erklærer han.

Det finnes ifølge Henriksen ingen unnskyldning for ikke å ha startet dette arbeidet: – Vi bruker allerede i dag råvarer som gjenvunnet aluminium og resirkulær plast. Vi bidrar også ved å bruke minst mulig emballasje når vi sender varer ut til kundene.

Brukte utemøbler får nytt liv.

– Alle deler i et produkts livssyklus er viktig – fra produktutvikling, innkjøp av råmaterielaer og produksjon, til bruk, avhenting og gjenvinning. Det er den samlede effekten på miljøet som teller. Å være en bærekraftig bedrift kommer både miljøet og våre kunder til gode, både på kort og lang sikt.

LEVERER FULL PAKKE

SYKLENE SJEKKER INN: Sykkelhotell er et sikkert, lukket og låsbart sykkelskur med en modulær design som lett kan bygges ut etter ønske.

Spørsmål om moral

Bærekraft er én ting – god design, god funksjon og nye spennende løsninger som for eksempel bybenker med ladestasjon til pc-en eller mobilen er en annen side ved det å lage populære utemøbler. Lang levetid på produktene forsvarer investeringene, mener Henriksen. Norfax leverer produktene sine til offentlige kunder som Statens vegvesen, fylker, kommuner, landskapsentreprenører, borettslag, entreprenører og utbyggere av ladestasjoner.

VIKTIG MED OPPMERKSOMHET FRA POLITIKERNE

Bærekraft handler om mer enn de miljømessige sidene, begrepet omfatter også økonomiske, sosiale og institusjonelle sider ved menneskelige samfunn. Henriksen sier de er opptatt av at ingen av selskapets produkter skal skapes under dårlige sosiale forhold.

– Det hele er et spørsmål om moral, sier Henriksen.

DET BLIR I FAMILIEN: Norfax AS ble etablert i 1946 av familien ved Ketil Jørund Tveten I mange år holdt de til ved Jernbanetorget i Oslo. Selskapet er fremdeles familieeid.

10 miljøvennlige trekk fra Norfax

  1. Nedskalering av reiseaktivitet for ansatte.
  2. Samkjøring til jobb der det er mulig, hjemmekontor for dem som ønsker det noen dager i uken.
  3. Bilene vi disponerer er utslippsfrie.
  4. Standardløsninger for solcellebelysning av leskur, sykkelstativer eller holdeplasser basert på 100 prosent fornybar solenergi.
  5. Anvendelse av sedum-tak på sykkelstaller og leskur som tar opp og binder CO2 og andre luftforurensninger.
  6. Satsning på produkter og materialer som er både 100 prosent resirkulerbare og produsert med 100 prosent grønn energi, som for eksempel Govaplast.
  7. Alle produkter skal i utgangspunktet ha en levetid på over 30 år.
  8. Produksjonen skal foregå under gode sosiale forhold.
  9. Kortreiset produksjon og transport der det er mulig.
  10. Produsentens beliggenhet er viktig. Norfax har derfor tatt hjem produksjonen av Moment fra syd-Sverige til Rømskog.