Sykemelding etter e-konsultasjon
De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. (Foto: Tima Miroshnchenko/Pexels)

Sykemelding etter e-konsultasjon

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Nå foreslår regjeringen å åpne for å skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon.

Tekst: Eva Alnes Holte Foto: Flere

– Å reise til et legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk. I tillegg gir e-konsultasjon mer effektivitet og fleksibilitet for fastlegen. At sykemeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon kan derfor være en god løsning både for den som sykemelder og den sykemeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding fra departementet.

Positive erfaringer

De siste to årene har bruken av e-konsultasjon i helsetjenestene økt. Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at også sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen.
Den midlertidige ordningen er undersøkt av Nasjonalt senter for e-helseforskning og erfaringene er i hovedsak positive, heter det i en pressemelding fra departementet. Nå foreslår regjeringen å gjøre ordningen permanent.

– Konsultasjon er mer effektivt og gir større fleksibilitet for fastlegen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. (Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor)

Forlengelse og kroniske lidelser

For å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet enkelte rammer for en slik ordning.
Blant annet at det i større grad åpnes for å gi rett til å sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem.

LEVERER FULL PAKKE

Konkret foreslår departementet at det åpnes opp for e-konsultasjon ved sykmelding under følgende rammer:

• Pasienten er kjent for legen
• Pasientens diagnose er kjent for legen
• Krav om faglig forsvarlighet

I tillegg foreslår departementet en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon der det er risiko for at pasienten smitter andre dersom vedkommende møter fysisk.
Frist for å sende inn høringssvar er 1. august 2022.