Stort forbedringspotensial i anleggsbransjen

Stort forbedringspotensial i anleggsbransjen

– Fra tidligere i det private næringslivet selv alltid å ha jaktet på optimalisering av bunnlinje, kan jeg nå bistå studenter i det samme, sier Odd Hugo Gauslaa. (Foto: Dorte Finstad)

Tekst: Eva Alnes Holte

Samtidig med at kontraktsverdiene blir større, øker også kravene til de formelle systemene. Dette er noe vi må forholde oss til og det er dette som vil skille vinnerne fra taperne fremover, sier Odd Hugo Gauslaa, faglærer i prosjektledelse ved Norges grønne fagskole – Vea.

– Vi har 15 topp motiverte studenter i prosjektledelse fra Alta i nord til Stavanger i sør, sier faglæreren stolt.

Doble bunnlinjen

Studentene kommer fra både små, mellomstore og større anleggsmaskinbedrifter.

– Dersom studentene kan ha ambisjoner om å bidra til å doble sin bedrifts bunnlinje fra for eksempel tre -fire prosent som er snittet i bransjen, til seks -syv prosent, er det med andre ord store tall vi snakker om, basert på at klassen representerer cirka 1 milliard kroner i omsetning.

Odd Hugo Gauslaa har økonomiutdannelse fra Norge og Tyskland. Han har omfattende industriell ledererfaring blant annet fra bilindustrien og Raufoss Technology med store leveranseprosjekter til krevende kunder som General Motors i USA og Europa, BMW og andre aktører i bilindustrien. I tillegg har han også omfattende styreerfaring. Odd Hugo s CV omfatter blant annet kjente industrielle virksomheter som Jøtul, Norske Skog, Swix Sport og Raufoss Technology. I en tiårsperiode drev han sin egen virksomhet før han solgte seg ut og  valgte å benytte de siste ti årene i yrkeslivet med undervisning.

– Skal jeg beskrive meg selv og hva jeg har blitt faglig etter mine år i det private næringsliv i en setning, så er det en «Internasjonalisert markedsorientert industriell økonom med tyngde på forretningsutvikling. Fra tidligere selv å alltid hatt som mål å optimalisere «bunnlinje», så er jeg nå så heldig at jeg nå kan bistå studenter i det samme.

Prosjektbasert omsetning

Anleggsbransjens omsetning er prosjektbasert.

– Prosjektene danner grunnlaget for bedriftenes lønnsomhet. Hvordan prosjektene løses på en effektiv måte er helt avgjørende. Når vi også vet at resultat etter skatt i snitt ofte ikke utgjør mer enn 3-4 prosent er det enkelt å forstå at dette er forbundet med høy risiko med mange usikkerhetsmomenter. Det er da det er svært viktig å ha en effektiv og god prosjektledelse som er grunnlaget for lønnsomheten. Faget prosjektledelse er sannsynligvis ett av de viktigste ledelsesverktøyene i anleggsbransjen.

Maskinentreprenørenes forbund

Fagutdanningen «Ledelse i maskinentreprenørfaget» er kommet i gang ved et samarbeid mellom Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Vea. MEF s medlemsbedrifter har totalt en samlet omsetning på over 90 milliarder kroner og er med dette en av Norges største fastlandsbransjer.

Markedet i 2021 var preget av økende aktivitet. De totale anleggsinvesteringene i Norge ble anslått til å utgjøre om lag 101 milliarder kroner i 2021 og prognosene forteller om fortsatt vekst i 2022 med et anslag på 119 milliarder kroner. (Kilde: Prognosesenteret.)

Færre småprosjekter

– Mer enn halvparten henter sin omsetning som hoved- eller underentreprenør i privatmarkedet. En fjerdedel har sitt hovedmarked som hoved- eller underentreprenør fra offentlige prosjekter. Den siste fjerdedelen har sitt viktigste marked jevnt fordelt mellom offentlige prosjekter og privatmarkedet. Majoriteten av bedriftene er småbedrifter med 0-19 ansatte, sier Odd Hugo og viser til MEF/Prognosesenteret.

Ifølge deres prognoser styrer utviklingen imidlertid mot færre såkalte småprosjekter, det vil si prosjekter med antatt prosjektverdi fra 0-30 millioner kroner.

I utakt

– Det samme gjelder for prosjekter med antatt prosjektverdi 30-50 millioner kroner. For prosjekter med antatt prosjektverdi over 50 millioner kroner er prognosen positiv. Svært mange små og mellomstore bedrifter i anleggsbransjen jobber med prosjekter med antatt verdi under 50 millioner. Med andre ord er markedsutviklingen i utakt med bedriftenes størrelse. Det er da naturlig å tenke seg en påstand om at det kan gå mot en strukturendring i bransjen, mot større enheter/bedrifter som er bedre tilpasset markedet og de krav som stilles. Jeg antar at dette er en diskusjon som eierne og styrene har på sin agenda og som diskuteres løpende.

Kontraktshåndtering

–  Sammen med studentene ser vi et stort potensial for forbedringer. Bedre formell prosjektplanlegging og styring er det som gjennomgående går igjen. De gode diskusjonene i klassen og at vi lærer av hverandre i forhold til beste praksis, er viktig, sier Odd Hugo. 

I undervisningen bruker det mye tid på god kontraktshåndtering og innkjøp:

– Tenk bare på hvor mange ulike kontrakter som inngås daglig i ulike sammenhenger og hvilken betydning og potensiale det har for økt lønnsomhet i bedriften: arbeidskontrakter, underleverandøravtaler, samarbeidskontrakter, anbudskontrakter, kjøpskontrakter og lignende. Sannsynligvis utgjør det som er kontraktsbasert mer enn 60 -70 prosent av verdiskapningen i en anleggsbedrift.

En ting som er sikkert, er ifølge Odd Hugo at mens kontraktsverdiene blir større øker også kravene til formelle systemer.

– Det er noe vi må forholde oss til og det er alt dette som vil skille vinnerne fra taperne fremover.