– LYTT TIL ANLEGGSGARTNERNE!

– Vi anleggsgartnere og SDV-teknikere sitter på mye kompetanse om hvordan vi kan unngå de store ødeleggelsene vi har sett den siste tiden, sier Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø på Mysen.

– Større rør er gårsdagens løsninger

– Trist at det må en så stor hendelse og katastrofe til for at politikerne og kommunene skal forstå alvoret mange i grønt- og vannbransjen har påpekt i årevis, sier anleggsgartner Tore D. Carlsen i Maskin og Utemiljø på Mysen.

Publisert Sist oppdatert

Han er redd det tar lang tid før det blir slutt på det han kaller gårsdagens løsninger:

– Større rør er ikke svaret på alt, det ser vi jo. Det er gårsdagens løsninger. At de fungerer svært dårlig har vi jo erfart gang på gang, senest nå under flommen.

Tore D. Carlsen mener det er på tide at man lytter til kompetansen fra anleggsgartner- og SDV-bransjen.

– Regnbed bygget på regnbedkurs på Vea. I deler av det ble det brukt regnbedsjord fra NorgesJord

Naturbaserte løsninger

– Det er viktig at vi og andre bransjer samarbeider om overvann. Våre naturbaserte løsninger – og dem er det mange av! – går blant annet ut på å samle opp vannet, fange det og fordrøye det - og på den måten hindre det i å gå videre. Overvannet er en ressurs og det må brukes som det før det blir et problem.

Fremtidsbyene

 Tore har mange del-løsninger til hvordan man kan ta vare på overvannet og utnytte det i stedet for at det lager problemer og katastrofer.


Bygg fremtidsbyene med et mye mer rotvennlig bærelag til trærne.

Tore D. Carlsen

Beplantningen i regnbedet på Norges grønne fagskole - Vea.

– ­Bygg fremtidsbyene med et mye mer rotvennlig bærelag til trærne. Da får de mulighet til å magasinere overvannet til trærne, og sammen med god kompostjord og ladet biokull blir dette et kinderegg for både byen og trærne.

Regngrøft som leder ut i et Regnbed. Bilde fra nye regnbedet på Vea Fagskole

Andre, mer dagsaktuelle, råd er å lage grønne fordrøyningsbassenger, regnbed og regngrøfter.

(Regngrøft som leder ut i et Regnbed. Fra det nye regnbedet på Norges grønne fagskole - Vea)

Fordrøyningsbassenger, regnbed og regngrøfter

Andre, mer dagsaktuelle, råd er å lage grønne fordrøyningsbassenger, regnbed og regngrøfter. I parker og hager bør man i mye større grad legge ned LOG-rør under bakken som gir planterøttene tilgang til vann/fuktighet med hjelp av de kapilær kreftene i riktig sammensatt plantejord. Man kan også samle opp takvannet i en tønne og vanne blomstene med det etterpå. Mange av disse naturbaserte løsningene er helt avhengige av at man bruker de riktige jordtypene med de riktige jord-egenskapene.

Regnbed / lite fordrøyningsbasseng. – Etterpå lager man regngrøft med terskler. (Fra demo-anlegget i Maskin og Utemiljø på Mysen).

Forsinke, fordrøye og trygge

 De ulike tiltakene går ut på å forsinke, fordrøye og lage trygge flomveiene. Det er mangel på det siste trinnet som i sterkest grad har bidratt til alle skredene og oversvømmelsene landet ble rammet av i august.

 – Når trygge flomveier ikke er sikret i trinn tre, går vannet dit det ikke skal være vann, vasker ut de naturlige bekke og elve-løpene og tar nye ville veier , sier Tore D. Carlsen. – Vi anleggsgartnere og SDV-teknikere sitter på mye kompetanse om hvordan vi kan unngå de store ødeleggelsene vi har sett den siste tiden.

– Her er det godt samspill mellom jord, vann og planter.

 Han håper politikere og kommuner snart forstår at det lønner seg å lytte til dem.

 – Det haster, men jeg er redd det vil ta mye lenger tid enn nødvendig, sier han.

Tore D. Carlsen og NorgesJord på Mysen har laget seg et nytt SDV-slagord etter siste tids hendelser: – Det er mye bedre med 1000 liter vann i hagen, enn 1000 liter i kjelleren……