Store kommuner stiller krav om miljømerkede lekeapparater

Store kommuner stiller krav om miljømerkede lekeapparater

Miljømerking erfarer at mange produsenter gjerne vil bidra til mindre klimabelastning og en mer sirkulær økonomi der vi bruker ressursene igjen og igjen. De nyeste miljøkravene til utemøbler, lekeapparater og parkutstyr er derfor skreddersydd med dette for øyet.

Foto: GettyImages

Klima og sirkulær økonomi sentralt i nye miljøkrav til svanemerkede utemøbler, lekeapparater og parkutstyr

Ønsker du å høre mer om de nye kravene arrangerer Nordisk miljømerking webinar den 5. Mai.
Mer informasjon og påmelding finner du her: PÅMELDING WEBINAR

Økende interesse
Tilbudet av svanemerkede utemøbler og lekeapparater har vært i stor vekst de siste årene. Mens det i 2018 var 12 svanemerkede produkter, teller vi nå over 750 ulike varianter med det offisielle miljømerket på det nordiske markedet.

Hva inkluderes i produktgruppen utemøbler, lekeapparater og parkutstyr?
Produktgruppen omfatter møbler til utebruk, utstyr til lek og sport, og parkutstyr. For eksempel bord, stoler, benker, klatrestativer, husker, lekehus, sandkasser og sklier til lekeplasser, fastmonterte trenings- og parkourapparater, stakitt, espalier, avfallskontainere, flaggstenger, sykkelstativ og skur.

– Det er svært gledelig at store innkjøpere som Asker, Bærum og Drammen stille ambisiøse miljøkrav også når det gjelder utemøbler og lekeapparater. Slike krav er vel etablert på møbler og innredninger, vi håper dette er starten også for utemøbler og lekeapparater, sier Anne-Grethe Henriksen, markeds- og kommunikasjonssjef i Miljømerking Norge.

LES OGSÅ: LOG satser på solide utegriller til offentlig bruk

Lavere klimabelastning
Metalldelene i et utemøbel som en benk, et klatrestativ eller et gym-apparat står tradisjonelt for en stor del av klimabelastningen. Utemøblene som skal sertifiseres etter de nye miljøkravene må i enda større grad enn før ha metalldeler som består av resirkulert metall eller som kan dokumentere at det er produsert med lavere klimabelastning.

En mer sirkulær økonomi
Tapet av natur og overforbruk av ressurser er – ved siden av klimakrisen – vår tids aller største utfordringer. Vi bruker ressurser som om vi hadde 1,6 jordkloder i året, og det kan vi ikke fortsette med. Derfor er det helt nødvendig at vi blir flinkere til å bruke ressurser vi allerede har utvunnet om igjen. Dette legger Svanemerkets nye krav til rette for både i design og i valg av råvarene som kan brukes.

Utemøbelet skal enkelt kunne tas fra hverandre slik at trevirket, plasten og metallet kan sorteres ut og komme inn i nye materialkretsløp. I tillegg må møbeldeler av plast og metall etter de nye kravene ha en høy andel resirkulert materiale. For eksempel må 75 prosent av alt stål og aluminium være resirkulert (i utemøbler som består av relativt mye metall) eller komme fra produksjon med lave klimagassutslipp.

God kvalitet og lang brukstid
Utemøbler må tåle all slags vær og tidvis hard bruk. Trevirket som brukes må oppfylle strenge krav til holdbarhet, en viktig forutsetning for lang brukstid. Svanemerkede utemøbler har garantitider på 10-20 år avhengig av hva slags del det er snakk om.