STIHL skal bli klimanøytrale i 2021

STIHL skal bli klimanøytrale i 2021

Med solcellepaneler på taket og 100 % energiforbruk fra grønn strøm, skal STIHL-konsernet bli klimanøytral. I Tyskland skal virksomheten bli klimanøytral allerede til neste år.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: STIHL

STIHL er mest kjent for motorsager, men ønsker i fremtiden å bli like godt kjent for sin nye og ambisiøse klimastrategi som skal gjøre konsernet klimanøytralt. Først ut er Tyskland, der virksomheten skal bli klimanøytral i 2021.

40 % mer effektive

Konsernet planlegger dessuten å øke energieffektiviteten med minst 40 % innen 2030. Ved det nordiske hovedkontoret i Stenkullen produserer allerede et solcelleanlegg grønn strøm, og målet er å bli et av konsernets første klimanøytrale salgsselskaper.

LES OGSÅ: Nå kan du få levert motorsag på døra 

Mange proffer liker å jobbe med redskaper fra STIHL.

– Som et familieeid selskap med stort engasjement i bærekraftspørsmål er vi i STIHL også klar over at vi har et miljøansvar. Vi er fast bestemt på at målet i Paris-avtalen om at den globale temperaturøkningen skal holdes under 2 °C, skal nås. Et mål som vi vil bidra til gjennom vår klimastrategi og økte tiltak for å verne om klimaet, sier Michael Prochaska, styremedlem for HR og jus, som også har ansvar for STIHL sin bærekraftavdeling.

På god vei i Norden

Administrerende direktør Kjell Svensson i STIHL Norden.

Ved STIHL Nordens hovedkontor i Stenkullen utenfor Göteborg er ambisjonene høye, og selskapet har som mål å bli et av de første klimanøytrale salgsselskapene i konsernet. I forbindelse med et tilbygg i 2019 ble det montert rundt 1 500 kvadratmeter solcellepaneler, og det pågår nå en kartlegging av behov og forutsetninger for å ta neste steg mot klimanøytralitet.

– Det er en selvfølge at vi gjør det vi kan for å bidra til bærekraftmålene. Vi sikter høyt, og ambisjonen er å være blant de første salgsselskapene som blir klimanøytrale. Vi vet hva vi ønsker å oppnå og analyserer nå hvilke tiltak som kreves. Takket være solcelleanlegget har vi allerede kommet et godt stykke på vei. I tillegg til at vi produserer vår egen fossilfrie energi gjør vi det også mulig for andre å velge et mer klimasmart alternativ. Nå er tiden inne for neste steg i vårt bærekraftarbeid, sier administrerende direktør Kjell Svensson i STIHL Norden.

Solcelleanlegget i Stenkullen produserer rundt 50 % av virksomhetens årlige behov, og all overskuddsenergi selges videre som grønn energi i kommunen. Det første året bidro anlegget med cirka 65 000 kWh grønn strøm til andre i kommunen.

LES OGSÅ: Ny dom gir trær bedre vern i nabokrangler

Redusere i stedet for å kompensere

STIHL jobber globalt for å eliminere sitt globale karbondioksidavtrykk. Selskapet har utarbeidet en plan med tiltak for å verne om klimaet på kort, middels lang og lang sikt. Generelt tror selskapet mer på reduksjon av eget utslipp enn klimakompensasjon.

Karbondioksidutslipp som ikke kan unngås på kort sikt, vil bli klimakompensert gjennom støtte til prosjekter med den internasjonalt anerkjente og uavhengige merkingen Gold Standard.

På lengre sikt skal utslippene minske gjennom bærekraftige energieffektivitetstiltak, og en kraftig økning i egenprodusert grønn energi skal gi redusert kompensasjon.