Historisk klosterfunn på Munkholmen

Munkholmen ligger to kilometer rett ut fra Trondheim. Øya har vært i bruk som rettersted, kloster, festning, fengsel og forsvarsanlegg.

Steinfunn kan gi ny kunnskap om middelalderen i Trondheim

Publisert Sist oppdatert

Under et restaureringsarbeid har Statsbygg funnet tre profilerte klebersteiner  som sannsynligvis stammer fra middelalderklosteret på øya i Trondheimsfjorden. – Kan være et viktig funn fra en historisk bygning vi vet lite om, sier Riksantivaren.

– Trondheim er en viktig del av Noregs historie, men vi mangler fremdeles biter i puslespillet. Dette funnet kan gi oss ny innsikt i Munkholmens fortid som kloster, og den spennende middelalderen  i Trondheim, sier riksantikvar Hanna Geiran ifølge en pressemelding fra Statsbygg. 

Hoder på staker 

Munkholmen ligger to kilometer rett ut fra Trondheim. Øya har vært i bruk som rettersted, kloster, festning, fengsel og forsvarsanlegg. Statsbygg holder for tiden på å restaurere deler av festningsmuren og underjordiske dekningsrom, såkalte kasematter, som ble oppført i første halvdel av 1800-tallet. 

 – I forbindelse med istandsettingen er deler av muren plukket ned. Murerne oppdaget da at tre steiner i dør- og vindusfeltene hadde profiler, som var vendt inn i muren. Dette tyder på at steinene kan brukt om igjen fra en enda tidligere periode, forteller administrerande direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Vendt inn i muren og gjemt i flere hundre år

Steinene har en klar profil, men da denne sida var vendt inn i muren har de ikke blitt oppdaget på flere hundre år, heter det videre i pressemeldingen.

To av steinene ble funnet her i denne kasematten. Profilen har muligens gått som en avslutning langs toppen eller bunnen av veggen.

Murar Geir Magnussen frakter steinene fra Munkholmen til Vitenskapsmuseet.

Viktig funn

Vanligvis skal alle større stein i denne typen restaureringsarbeid bli satt tilbake i muren slik de opprinnelig stod, men Riksantikvaren har innvilget Statsbygg dispensasjon til å ta ut steinene og erstatte dem med nye.

 Nærare studium vil kunne identifisere hvilke bygningsdeler det er snakk om, og hvilken del av byggverket de kan representere.

 – Vi kjenner svært få funn som belyser den eldste bygningshistorien fre klosterperioden på Munkholmen, så dette er svært viktige funn fra en noe uvanlig funnsammenheng, sier Torkel Johansen, arkeolog og samlingsleder ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Kilde: Pressemelding fra Statsbygg