Stein og betong blir kirkestrid
Foto: Håkon Wium Lie

Stein og betong blir kirkestrid

Uranienborg kirke skulle ha nytt inngangsparti i stein. Menigheten endret på godkjente planer og bygget det i betong i stedet. Nå krever biskopen ombygging. 

I Kirkeordningen heter det at all ombygging av kirkebygg skal godkjennes av biskopen. Avisen Vårt Oslo melder i går at menigheten nå får refs fra byens øverste kirkelige myndighet fordi de ikke søkte om å endre planene for inngangspartiet før det ble bygget.  

 

INGEN NÅDE: Oslo-biskop Kari Veiteberg krever at Uranienborg kirke fjerner den nye rampen i betong og erstatter den med granitt eller gatestein. (Foto: Dag Smemo) 

Ikke tillatelse, ingen tilgivelse 

Biskop Kari Veiteberg krever ombygging. Menigheten har forsøkt å argumentere for å beholde det nye inngangspartiet, men biskopen setter foten ned. Verken argumentasjon om miljøvennlighet eller om at rampen har gitt økt tilgjengelighet til kirken holdt overfor Veiteberg, ifølge Vårt Oslo. 

«Endring av materiale fra granitt og gatestein til betong bryter med den rådgivning som er gitt, og kulturminneverdiene er gitt for liten oppmerksomhet i denne endringen», skriver biskop Kari Veiteberg i svaret til menighetsrådet. 

Det er mange år siden menigheten begynte å planlegge arbeidet for å gjøre kirkebygget mer tilgjengelig.  

Det var da rampen var under oppføring i 2020 at Riksantikvaren varslet biskopen om at det nesten ferdige inngangspartiet ikke var bygget i henhold til den godkjente planen. 

«Behovet for biskopens godkjenning var Uranienborg menighet godt kjent med. Det er derfor sterkt kritikkverdig at menigheten velger å bygge en ganske annerledes rampe enn den som er godkjent,» skriver oslobiskop Kari Veiteberg i et brev fra slutten av oktober i år.