Steen & Lund jobber fossilfritt i Oslo sentrum

Steen & Lund jobber fossilfritt i Oslo sentrum

I 2019 ble Oslo kåret til europeisk miljøhovedstad. Nå skal Norges største anleggsgartnerselskap Steen & Lund bruke batteridrevne verktøy når de utfører skjøtsel for Bymiljøetaten.

I samarbeid med produsenten Husqvarna tar Steen & Lund et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de skifter ut bensindrevne håndverktøy med el-verktøy. Steen & Lund har omfattende kontrakter med blant annet Oslo Kommune og Bymiljøetaten. I kontraktene stilles det miljøkrav til leverandørene.

0-utslipp

I samarbeid med Husqvarna tar Steen og Lund et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de skifter ut bensindrevne håndverktøy med EL-verktøy.

– Det innebærer blant annet at alt arbeid skal utføres i henhold til
ISO 14001-standard, det skal benyttes 0-utslippskjøretøy til de ulike arbeidsoppgavene og det skal benyttes 0-utslippsmaskiner for kontraktsoppgaver hvor en tidligere har brukt totaktsmotor. Det vil si løvblåsere, hekksakser, motorsager og lignende. Utover dette settes det krav til et minimalt støynivå, forteller Helene G. Berger, avdelingsdirektør for park og byrom i Bymiljøetaten.

Som et resultat av dette, samt et ønske om å være tidlig ute og
tilpasse seg nytt utstyr, har Steen & Lund skiftet ut en stor andel bensindrevne hekksakser, gresstrimmere, motorsager og løvblåsere med elektriske verktøy. Til sammen er det i denne leveransen levert over 70 utstyrsenheter. Det er også levert ti robotgressklippere og alt utstyret blir intensivt brukt i driftskontrakter.

Les også: Verdens første batteridrevne flishugger 

Nye og sterkere produkter har motorkraft på høyde med en bensinmotor. I tillegg benytter Steen & Lund et større antall powerbanks.

Skepsis blir borte

– Som folk flest er våre ansatte noe skeptiske til endringer, og noen har uttrykt bekymring for hvordan det skal gå med tanke på batterikapasitet, men så fort de har fått bruke verktøyet er tilbakemeldingene gode. En del av utstyret er fullgode erstatninger til det gamle, og har i tillegg noen ekstra fordeler, sier rodeleder Einar Marius Elvrum. Han har hovedansvar for innfasing av nytt el-verktøy hos Steen & Lund.

Utskiftningen av bensindrevne maskiner påvirker ikke bare Oslos bymiljø, men også gartnerne i Steen & Lund som jobber med disse på daglig basis.

– Verktøyet er lettere å bruke og man slipper eksos, støy og vibrasjoner. Det er en liten omstilling å huske at man må lade batteriene, men utover det vil dette gi våre ansatte en lettere hverdag med mindre forurensing, sier rodeleder Elvrum.

Batteriene er blitt bedre

I tillegg til å gi mindre støy, forurensing og bedre ergonomi, har batteriproduktene også imponerende kapasitet.

– Batteriproduktenes kapasitet har tredoblet seg de siste årene. Før hadde batteriene en kapasitet på 3Ah, mens kapasiteten nå er på 9,3Ah. Nye produkter har motorkraft på høyde med bensinmotorer, og enkelte batteriprodukter er sterkere enn de sterkeste bensinmaskinene vi har. Det gjelder blant annet våre batteridrevne stangsager og hekksakser, forteller Oddmund Ihle, produktspesialist i Husqvarna.

Batteriproduktenes kapasitet har tredoblet seg de siste årene. Før hadde batteriene en kapasitet på 3Ah, mens kapasiteten nå er på 9,3Ah.

Utover dette har Steen & Lund et større antall batteribanker i driftsbilene. På driftsbasene er det i tillegg rigget opp egne ladecontainere.

– Med disse løsningene er ikke batterikapasitet et problem, sier Elvrum.

Grøntbransjen går i front

Helene G. Berger, avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, mener bytte til EL-verktøy er et viktig steg i retning mot det grønne skiftet.

– Jeg tenker at det er viktig at bransjen, og kanskje grøntbransjen spesielt, tør å gå foran som gode eksempler på at det er mulig å skifte ut bensindrevne maskiner med el-verktøy. Grøntbransjen har, slik jeg opplever det, aldri vært redd for å prøve ut nye metoder eller verktøy og det er bra! Årsaken til dette er kanskje at grøntbransjen jobber med levende ting og at det på mange måter er lettere å bytte ut mindre maskiner og verktøy enn for andre deler av bransjen som har bruk for større maskiner og verktøy. Jeg tror de små allikevel kan påvirke de store på sikt, utdyper Berger.