Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur
HVORDAN GJØRE BERGEN MER BADEVENNLIG? Statsbyggs studentpris i landskapsarkitektur gikk i år til landskapsarkitekt og «badeløve» Tanita Gulbrandsen for masteroppgaven Badebyen Bergen. (Foto: Privat).

Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur

Badebyen Bergen, klimasmart landskapsarkitektur og Carl Berner bypark med fokus på flerfunksjonalitet og overvannsproblematikk – årets nominerte mastergradsoppgaver til Statsbyggs studentpris bar alle preg av å være høyaktuelle.

Tekst: Eva Alnes Holte

De tre nominerte mastergradsoppgavene var alle tatt ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vinneren ble kåret av Statsbygg under et arrangement på UMB i år hvor de nominerte ga en kort presentasjon av sine avhandlinger.

De nominerte var:

Tanita Gulbrandsen: «Badebyen Bergen – En tilgjengelig sjøfront for sjøløver»
Sigrid Bjørgen og Kristiane Holter: «Klimasmart landskapsarkitektur»
Silje Romfo Heggdal og Frida Sofie Oldervik: «Carl Berner Bypark – Transformasjon av et byrom med fokus på flerfunksjonalitet og overvannsproblematikk».

Utemiljø kommer tilbake med utdrag fra presentasjonene i neste nummer av bladet.