Spektakulær utsikt på Gaularfjellet
Den storslåtte utsikten lar seg vanskelig beskrive, den må oppleves. Utsiktplattformen byr på et fantastisk skue.(Foto: Nasjonale Turistveger)

Spektakulær utsikt på Gaularfjellet

Torsdag 23. juni åpnet Statens vegvesen Utsikten på Gaularfjellet. Dermed har Nasjonale Turistveger fått enda en spektakulær attraksjon.

Utsikten på Gaularfjellet er et av de flotte utsiktspunkta på strekninga. Rasteplassen ligger på toppen av stigningen opp fra Vetlefjorden og har et storslått utsyn over it frodig og vakkert landskap der riksveg 13 slynger seg oppover lia. Med fritt utsyn mot fjell på 1500 meter og djupe dalføre ligg utsiktplattforma og balanserer på kanten av fjellet, 700 meter over havet.

– Å bygge den 300 m² store utsiktsplattformen har vært krevende både i planlegging og byggeprosess, men planleggere og entreprenør har gjort en formidabel jobb, og nå kjennes det godt at prosjektet endelig er i mål, sier Bjørn Andresen, strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Gaularfjellet.

Anleggsplassen har vært avhengig av dieselaggregat for å få strøm under byggeperioden. Arbeiderne har vært uten nettilgang og telefondekningen har vært heller dårlig. Været i høyden har vært tidvis utfordrende, transportvegen for betong, armering og annen materiell har vært lang, i tillegg er vegen opp til fjellet vinterstengt.

– Ambisjonen var å favne hele rasteseansen i et stort grep med større mangfold. Dette gjennom å etablere flere og ulike oppholdssteder og bevegelsesmåter, forteller arkitekt Eivind Nygaard i Code AS, som vant arkitektkonkurransen om å planlegge Utsikten i 2008. I tillegg til flott utsikt tilbyr utsiktplattformen amfi, toaletter og parkering for bil og buss. Det er også lagt opp til at besøkende kan bevege seg ut i terrenget, rundt og til dels under konstruksjonen.

Arbeidet med Utsikten ble påbegynt i 2014.
Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegseksjonen. Arkitekt: Code AS. Entreprenør: Veidekke, distrikt Sogn og Fjordane.