Solparken i Bodø gjenåpner med tidevannsfontene

Solparken i Bodø gjenåpner med tidevannsfontene

Etter tre år med planlegging og renovering er det klart for gjenåpning av Solparken og Rådhusparken i Bodø. Den kjente og kjære hvalrossen har fått en sentral plassering i en ny tidevannsfontene.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: LINK arkitektur og Tore Fjeld

Endelig har Bodø fått sin folkepark! I lang tid har Solparken vært stengt for publikum, mens arbeidsfolk fra ulike firmaer har jobbet for harde livet for å få parken ferdig.

Folkepark for alle

De to nyrenoverte parkene, Rådhusparken og Solparken, skal sammen fremstå som Bodøs folkepark og en etterlengtet grønn lunge. Dette skal bli et sted for å leke, trene eller bare nyte – samt at det skal være plass til større arrangementer som Oppturfestivalen.

En av hovedattraksjonene i folkeparken er Tidevannsfontenen.  Den erstatter et tidligere rektangulært basseng hvor den folkekjære skulpturen av Hvalrossen stod. Hvalrossen har en sentral plass i byen og hos Bodøs befolkning, og å bevare denne i parken har vært et sterkt ønske fra befolkningen.

Tidligere sto den folkekjære Hvalrossen av skulptøren Ole Holand i enden av et stort, rektangulært basseng.

– Endelig kan vi se resultatet av det spennende og givende arbeidet som er lagt ned i utviklingen av Bodøs nye folkepark, sier en stolt Anne Pia Møllenhus, leder LINK Landskap. Bak arbeidet med Tidevannsfonten ligger det mange timer med kreative prosesser og detaljarbeid. Landskapsarkitekt Johann Sverrisson har tegnet fontenen med millimeterpresisjon. Å se Tidevannfontenen endelig komme til liv, er helt spesielt for alle involverte, sier Anne Pia.

LES OGSÅ: Norges nordligste takhage

Inspirert av lokal natur

Fontenen har en særegen historie, og med inspirasjon fra tidevannet og lokal kystnatur i Salten, har LINK arkitektur stått for designet. Fontenen i seg selv er et kystlandskap i miniatyr. Vannet flommer og trekker seg tilbake som flo og fjære, slik som i naturen. Svabergene oversvømmes av fossende, virvlende vann ved flo, og etterlater seg stille, glitrende vannkulper i forsenkningene når vannet trekker seg tilbake.

Saltstraumen er ett av elementene i Tidevannsfontenen.

Som sentralt motiv finner vi også Saltstraumen – en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer, skapt av de store forskjellene på flo og fjære i området. Når vannflommen opphører og vannet siver unna, etterlates det en stille film av vann som speiler himmelen og domkirkens klokketårn.

Fontenen viser på en stilisert måte disse naturfenomenene med sin utforming og vannføring, og Tidevannsfontenen ble derfor et naturlig navnevalg.

– Som etterfølger av det gamle bassenget er vårt håp at Tidevannsfontenen kan gi glede og positive opplevelse til befolkningen og besøkende i Bodø, og en leken arena for plaskende barn gjennom sommerhalvåret. Et svaberg i Rådhusparken hvor Hvalrossen av skulptøren Ole Holand har fått ett nytt hjem i sine rette omgivelser, avslutter Anne Pia.

Prosjektet er designet av landskapsarkitekt Johann Sverrisson i LINK arkitektur.

Prislapp: 51 millioner

Bodø kommune har vært oppdragsgiver for prosjektet og det er LINK arkitektur landskap AS og Multiconsult som har stått for prosjektering. Totalkostnaden var budsjettert til cirka 51 millioner for utbedringen av Solparken, som fremstår som en helt ny park.

Det er Moldjord Bygg og Anlegg AS som har utført grunnarbeider, utskifting av masser, betongarbeider, levering av toalett og stålrigg. SE Johansen AS har utført alle overflater i betongstein, gressfelt, beplantning, levering av granitt og teknisk utstyr til vannmiljø, ny flaggstang osv. Elektro Bodø AS har utført elektrotekniske installasjoner, levering av lysmaster og øvrig belysning.