Søknadsfrist til høyere yrkesfaglig utdanning: 15. april

Søknadsfristen nærmer seg!

Publisert Sist oppdatert

Lyst til å bli anleggsleder – eller kanskje hageplanlegger? Norges grønne fagskole - Vea tilbyr høyere utdanning innen en rekke yrkesfag for deg som liker å være ute eller jobbe med grønt inne.

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole som ligger i Ringsaker kommune. Vea har en historie som strekker seg tilbake til 1923, da det ble opprettet en hagebruksskole for kvinner på gården Vea. I dag tilbyr Norges grønne fagskole – Vea høyere yrkesfaglig utdanning innen "Grønne design og miljøfag" har totalt 300 studenter og elever.

Anleggsledelse (Bergen)

Fagskoleutdanningen Anleggsledelse tilbys to steder hvert år. Det ene tilbys på Skjetten og det andre som et ambulerende utdanningstilbud. I år tilbys denne utdanningen i Bergen, og har oppstart høsten 2024. Søknadsfristen er 15. april 2024. 

Utdanningen kvalifiserer for å kunne jobbe som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.

 Hageplanlegging (Trøndelag)

Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Hageplanlegging tilbys annethvert år på Vea i Moelv og Mære i Steinkjer. I studieåret 2023/2024 tilbys Hageplanlegging på Vea, og i 2024/2025 på Mære.

Utdanningen kvalifiserer til å jobbe med hageplanlegging. Du lærer om formgivning av uterom, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen hagedesign av privathager, mindre grøntanlegg og uterom. 

Studiestart på Vea høsten 2024:

Anleggsledelse (30 studiepoeng)

Experimental expressions with plant materials (30 studiepoeng)

Grønn helse (60 studiepoeng)

Grøntanleggsforvaltning (90 studiepoeng)

Hageplanlegging, Trøndelag (30 studiepoeng)

Interiør (120 studiepoeng)

Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng)

Planteinstallasjoner i innerom (60 studiepoeng)

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (60 studiepoeng)

Prosjektledelse (30 studiepoeng)

Skjøtsel og drift av uteområder (30 studiepoeng)

Søknad sendes via Samordna opptak som åpner 1.februar 2024. Søknadsfrist til alle fagskoleutdanninger er 15.april 2024. Søkere får svar på søknaden 24.mai. Ledige studieplasser blir lagt ut 30.mai og er søkbare fra 31.mai.