Det begynner å haste dersom du har lyst til å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Norges grønne fasgskole - Vea

Søknadsfristen nærmer seg!

Grønne fingre og lyst til å bli gartner eller blomsterdekoratør? Søknadsfristen til Norges grønne fagskole - Vea er 1. mars. 

Begge utdanningene er på videregående nivå, spesielt tilpasset voksne som har tatt videregående utdanning tidligere. Du vil ha status som privatist i denne utdanningen. Rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp på en videregående skole. 

Opptakskrav 

For opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Dersom du har videregående skole fra utlandet, vurderes du opp mot generell studiekompetanse. Utenlandske søkere som ikke er fra Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1. Bakgrunnen for dette kravet er at all undervisning gjennomføres på norsk.

Rangering

· Søkere som oppfyller det formelle opptakskravet blir innstilt etter gjennomsnittskarakter for de nevnte fellesfagene på videregående.

· Søkere med relevant praksis går foran søkere uten. Praksisen må ha et omfang som tilsvarer minimum 6 måneder heltid.

· Søkere som sidestilles etter punkt 1, blir innstilt etter karaktersnittet.

· Dersom det skulle være ledige plasser etter første opptak, kan søkere som ikke oppfyller opptakskravet bli vurdert.

For deg som ønsker å vite mer om opptak, rangering, praksis med mer, anbefaler vi å lese  "Reglement Videregående opplæring for voksne". 

Praksis

Det er mange søkere som ikke har praksis og det er heller ikke noe krav å ha erfaring fra gartner- eller blomsterdekoratørfaget for deg som skal søke. Men, dersom du har erfaring som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

Relevant praksis for søkere til gartnerutdanningen:

Praksisen må omhandle gartnerfaglig arbeid. Dette kan være praktisk arbeid i gartneri, hagesenter, skjøtsel i grøntanlegg eller lignende. Praksisen må være gjennomført innen opptakstidspunktet. Relevant praksis skal dokumenteres av tredjepart. Varighet og stillingsstørrelse må fremkomme av attesten.

Relevant praksis for søkere til blomsterdekoratørutdanningen:

Praksisen må omhandle blomsterdekoratørfaglig arbeid. Dette kan være arbeid i blomsterforretning eller lignende. Praksisen må være gjennomført innen opptakstidspunktet. Relevant praksis skal dokumenteres av tredjepart. Varighet og stillingsstørrelse må fremkomme av attesten.

Les mer om rettighetselever, søknadsprosedyre og dokumentasjon her.