Vei og Anlegg 2024

Mye snakk om Agder Gruppens millard-konkurs på Vei og Anlegg, men Gisle Pettersen fra Tana Musikk og Maskin AS gjør sitt for å lette på stemningen. (Foto: Eva Alnes Holte)

Smekkfulle haller, seminarer og dansemusikk

Publisert

– Av beredskaps- og sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke bare basere oss på el-maskiner ble det sagt da Oslo kommune inviterte til seminar på Vei og Anlegg.  Oslo regner med å innfri målet om utslippsfri anleggsdrift fra 2025. Innen 2030 skal hele bygge- og anleggsvirksomheten i byene være utslippsfri. 

På Vei og Anlegg i går fikk vi høre kommunerepresentanter fra Oslo, Stavanger, Trondheim og vertsbyen Lillestrøm fortelle om sine utfordringer og suksesshistorier med å gå over til utslippsfrie maskiner. Det kom fram at lange leveringstider er et stort problem og at enkeltes motstand mot el-drift er en annen utfordring. 

Representanten for gravferdsetaten i Lillestrøm viste imidlertid til mange gode erfaringer med el-drift; stillegående maskiner og mindre vibrasjoner. - Å slippe støy er en enorm fordel på gravplassene.  Men av sikkerhets- og beredskapsmessige grunner kan vi ikke kun satse på el-maskiner. 

Dele-prosjekt

Oppstartsselskapet Leasi, etablert av et ungt team fra NTNUs Entreprenørskole,  har utviklet en deleløsning skolene imellom for Oslo kommune.  I stedet for at hver enkelt skole skal sitte på en maskinpark hver, deler de nå på utslippsfrie maskiner og utstyr. 

Stor interesse for messen

Maskingrossisternes Forening (MGF) arrangerer for 18. gang Vei og Anlegg. Messen begynte onsdag og avsluttes lørdag.  I går var det 3.740 besøkende på messen mot 3.727 samme dag i 2022. 

- Interessen for å delta på messearrangement er meget stor, noe vi selvsagt er glade for, sier administrerende MGF-direktør Tone Grøstad til  Byggeindustrien. Hun mener dette tyder på at tidene innen anleggsmarkedet er gode og at mange gjør det bra. 

Graver og musiker 

 Vei og Anlegg i Lillestrøm  er smekkfulle haller med maskiner og utstyr, forventningsfulle utstillere, bransjeprat og seminarer – og jammen treffer vi ikke på en kombinert maskinentreprenør og dansemusiker fra Finnmark også.

Gisle Pettersen er daglig leder i Tana Musikk og Maskin AS, en bedrift som driver med dansemusikk på Gran Canaria om vinteren og graving i Tana  resten av året.