Slik blir nye Trondheim stasjon

Slik blir nye Trondheim stasjon

Nye Trondheim stasjon skal bli et arkitektonisk landemerke som skal binde sentrum sammen med havnen. Arkitema Architects vant arkitektkonkurransen med sitt forslag «Kurven».

Tekst: Bjørnhild FjeldIllustrasjon: Arkitema Architects

Det nye stasjonsbygget vil romme mye mer enn bare en stasjon, og målet er at det skal bli en møteplass for alle innbyggerne i Trondheim.

Vinnerforslaget «Kurven» ble nylig lagt frem, og Arkitema Architects skal sammen med PKA Arkitekter jobbe videre med vinnerforslaget til det kommende stasjonssenteret. Dette gjøres i tett samarbeid med Bane NOR Eiendom.

Servicetilbud og kontorer

Arkitektkonkurransen ble lansert av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL, og er resultat av Bane NOR Eiendoms og Trøndelag fylkeskommunes felles visjon om å skape et nytt arkitektonisk landemerke for Trondheim. Trondheim Stasjon blir det første bygget som er del av en større plan om å binde Trondheim sentrum sammen med havnen. Samtidig skal stasjonssenteret bli et forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet.

Målet er at stasjonen i fremtiden ikke bare blir et utgangs- eller sluttpunkt for reisen, men også en serviceopplevelse som samler varierte tilbud og reiseformer. Stasjonens rom skal bli et sted for opplevelser og det skal være en destinasjon i seg selv. Bygget kommer dessuten til å inneholde et stort kontorlokale, og vil dermed huse arbeidsplasser for hundrevis av mennesker.

– Vi er veldig glade for at vi er utpekt som vinnere av konkurransen, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR Eiendom. Designforslaget vårt er vi svært tilfredse med, og jeg er sikker på at det kommer til å bidra til at Trondheim sentrum blir enda mer attraktivt for innbyggere, turister og dem som er på gjennomreise, sier Thomas Grave-Larsen, forretningsområdesjef i Arkitema Architects.

Komplisert trebygg

Trebyen Trondheim har gitt inspirasjon til å designe nye Trondheim Stasjon med bærende konstruksjoner i tre. Tre gir et lavt CO2-avtrykk, samtidig som bruken av tre gir identitet og estetisk kvalitet. Bygningen blir et tydelig landemerke, både arkitektonisk, klimapolitisk, og som en videreføring av Trondheims stolte tradisjon for trebebyggelse.

En av de store utfordringene i den kommende byggeprosessen er at sentret skal plasseres over togskinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften blir påvirket. Derfor er en del av designet at de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene, vil bli oppført i moduler som kan monteres raskt.

LES OGSÅ: De gjør grunnfjell til vakker gatestein

– Det gamle stasjonsbygget på Trondheim S har for liten kapasitet til å ivareta en stadig økende trafikkstrøm, og adkomsten til plattformene er ikke optimal. Vinnerutkastet viser god publikumsflyt, gode adkomstforhold og effektive service- og næringsarealer. Det arkitektoniske uttrykket tilpasser seg omgivelsene langs kanalen på en god måte og gjør at terminalbygget vil fremstå som synlig og egenartet. Vi har stor tro på at vi med dette utgangspunktet kan utvikle et velfungerende knutepunkt og få flere til å reise kollektivt, uttaler prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom