LAV KRONEKURS HJELPER PÅ TRE-EKSPORTEN

HAAKON OG BJØRNEN: Som skogeier er Haakon Gjems ofte i skogen, men har aldri vært så nær bamse i virkeligheten som her på Grue Rådhus hvor han driver næringsrådgivning.

– Skognæringen er blitt veldig internasjonal

Publisert Sist oppdatert

 I høst leverte de telefonstolper til Gaza, nå er det slutt på det. 

– Vi måtte snu oss fort rundt og finne nye eksportområder, forteller skogeier Haakon Gjems. Dét var ikke vanskelig takket være den lave kronekursen. Innlandsmarkedet er derimot krympet kraftig inn.

– Det bygges jo nesten ikke innenlands nå , forklarer Gjems. Nå går mye av det de omsetter i skogen til Sverige og Europa ellers. – Den lave kronekursen hjelper på eksporten. Skognæringen har alltid vært veldig internasjonal og det er en fordel nå. 

 Traktorkjøring om kvelden

 Gjems forteller om en krevende næring i stadig utvikling. 

– Vi er underlagt mange miljøstandarden og sertifiseringer. Samtidig er det en næring som har utviklet seg og vil fortsette med det fremover. 

 Til daglig jobber Gjems som næringsrådgiver i Grue kommune. Det betyr mye traktorkjøring på kveldstid. I år har de også tatt i bruk droner.

 Fra skog til økonomi

Haakon Gjems er næringsrådgiver om dagen og skogbruker om kvelden..

Haakon Gjems vokste opp på en landbrukseiendom i Solør. Lenge tenkte han på å utdanne seg innen skogbruk. Etter videregående tok han et halvårig kurs på en skogskole. – Det var en fin tid, godt å bruke kroppen sin til å hogge ved og fint å bli kjent med andre unge fra hele landet som delte min interesse for skog, minnes han.

 

 Etter kurset begynte han på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås for å fortsette studiene der. Så skiftet unge Gjems studieretning og gikk inn for økonomi i stedet. 

– Jeg har hatt god bruk for både den praktiske skogbiten og for økonomien, både som skogbruker og næringsrådgiver, sier han i dag. 

 Ringen er sluttet

Haakon Gjems studerte videre i USA og fikk jobb i Eksportrådet. Der ble han kjent med Werner Christie som hadde vært landets helseminister.

– Vi jobbet med norske teknologibedrifter som ville inn på det amerikanske markedet. Werner hadde masse prosjekter fra norske bedrifter som ville til USA for å få inspirasjon og markedsadgang til dette store markedet.

 Nå er sirkelen sluttet for Haakon Gjems. Han drar god nytte av begge utdanningene og jobberfaringene – næringsrådgivning på jobb, skogbruk og internasjonal handel på «fritida».